Fortum bygger Rysslands största solcellanläggning

Bilden visar bygget av Fortums tidigare solprojekt i Indien. Foto: Fortum

När anläggningen är färdig 2022 kommer den att bli landets största.

Fortum har planer på att satsa på både sol och vind och nu verkar det som om det finns nya planer på rysk mark.

Fortum och den ryska investeringsfonden (RDIF) kommer tillsammans att bygga ett solkraftverk på 116 megawatt i Kalmykia i södra Ryssland.

Efter idrifttagningen blir anläggningen det största solkraftverket i Ryssland, enligt Fortum. Projektet genomförs i form av ett joint venture mellan Fortum och RDIF, som redan har byggt vindkraftverk med total kapacitet på 350 megawatt i Ulyanovsk- och Rostovregionerna.

Solkraftverket förväntas starta driften i full skala under andra halvan av 2022. Den första byggfasen på 78 megawatt  blir färdig under fjärde kvartalet 2021 och byggnationen av de återstående solfångarna med 38 megawatt slutförs år 2022.

De nya planerna passar mycket bra in i Fortums nya strategi som föreskriver mer förnybar energi i verksamheten. Tillsammans med Uniper siktar Fortum på att bli koldioxidneutralt i Europa 2035, medan det globala målet är ställt på året 2050.

Som en del av planen kommer den finska energigiganten bland annat att utveckla upp till 2 gigawatt vind- och solenergi på land fram till 2025.