Vattenbesparing och ren energi sätter fart på flytande solenergigårdar i USA

Ett stort antal solpaneler flyter ovanpå vattenytan i vattenlagringsdammar i Sayreville, New Jersey i USA. Denna teknik är redan populär i asiatiska länder där fri mark är knapp och dyr men nu tar den fart i andra delar av världen.

Att producera el kräver enorma markarealer och genererar ofta stora mängder utsläpp av klimatvärme.

Flytande solpaneler är ett enkelt koncept men de skulle kunna ge svaret på dessa problem – och samtidigt förhindra vattenförlust från avdunstning.

Solceller fästs vid flottar på vatten i stället för att ta upp markytor som skulle kunna användas för jordbruk eller byggnader. De fungerar också som ett slags lock, vilket minskar avdunstningen till nästan noll - en bonus i områden som ofta drabbas av torka.

 Producerar mer energi

Och eftersom vattnet håller solpanelerna svala kan de producera mer energi än de skulle göra på land där de blir mindre effektiva när de värms upp. Efter att dessa flytande paneler redan ha ökat i popularitet i Asien, växer nu antalet sådana installationer i USA.

Chris Bartle är försäljnings- och marknadsföringsdirektör för det flytande solcellsföretaget Ciel & Terre, som redan har byggt 270 projekt i 30 länder.

- Asien, särskilt önationer som Japan och Taiwan, var väldigt angelägna om flytande solenergi eftersom de helt enkelt inte hade mycket mark för storskalig markmonterad solenergi. Så det har varit vår snabbast växande marknad och fortsätter att vara det, säger han.

Han tillägger att begränsat utrymme på land nu driver andra länder att överväga denna teknik också.

Dyra marker

- Här i USA där vi har mer mark, vad vi ser är där vi har befolkningstäthetsöar i Kalifornien, i nordöstra och Florida, det är de heta marknaderna här i USA där de återigen inte har mark eller mark är väldigt dyr, förklarar Bartle.

En av de största flytande solgårdarna i USA byggdes av Ciel & Terre i Healdsburg, Kalifornien. Den genererar 4,8 megawatts effekt - tillräckligt för ungefär 3 400 hem.

En annan flytande gård, i närheten i staden Windsor, installerades för fyra år sedan ovanpå ett avloppsreningsverk.

- Jag ser en avloppsvattenreningsdamm, säger Bartle när han står framför anläggningen.

- Och bakom mig befinner sig ett 1,8 megawatt stort flytande solsystem som Ciel & Terre byggde för ungefär tre eller fyra år sedan. En av de första här i Kalifornien, en av de första över en megawatt här i Kalifornien.

Problem för livet under vattenytan

Kan soliga Sicilien bli ett nav för ren energi för Europa? Vissa invånare behöver fortfarande övertygas.

Flytande solsystem dras fortfarande med några problem som måste åtgärdas.

Flytande solenergi är dock inte en perfekt lösning. Tekniken kan inte fungera på snabbt rörliga vatten, det öppna havet eller på kustlinjer med stora vågor.

Djupt vatten kan också öka installationskostnaderna, och det är redan dyrare än installation på land. Men medan flytande solenergi kostar runt 10 till 15 procent mer initialt, säger Bartle att ägare kommer att spara pengar på lång sikt.

40 miljoner simbassänger

Ingenjörer arbetar också med en rad andra utmaningar. Om för mycket av vattenytan täcks kan nivåerna av löst syre förändras och vattentemperaturen sjunka, vilket orsakar problem för vattenlivet.

Det pågår varaktig forskning om huruvida elektromagnetiska fält som genereras av kablar påverkas negativt av akvatiska ekosystem, men det finns inga bevis för detta ännu.

Nyligen publicerades en studie i tidskriften Nature Sustainability om att tusentals städer i mer än 124 länder, är i stånd att generera all sin kraft från flytande solenergi.

Källa: Ciel & Terre