Solceller vinner mark i Danmark i allt snabbare takt

där lyser solen i Danmark, Sol karta: Global Horizontal Irradiation Map of Denmark, SolarGIS. Karta: Source Creative Commons Lic.http://solargis.info/free-solar-maps image Author GHI Solar Map © 2014 GeoModel Solar

Den totala danska solcellskapaciteten ligger nu på mer än 3,2 gigawatt, enligt en ny uppskattning från den danska energimyndigheten.

Danmarks elnät försörjs i allt högre grad med ström från solceller.

Det bekräftas av en nyss publicerad rapport från den danska energimyndigheten, som varje kvartal mäter hur utvecklingen av dansk solcellskapacitet fortskrider.

 Subventionsfria anläggningar

Styrelsen kan konstatera att solcellskapaciteten har vuxit med 8 procent under årets första kvartal jämfört med det senaste kvartalet som slutade den 31 december 2022.

Det gör den totala solcellskapaciteten till 3,2 gigawatt i Danmark, som är fördelat på 131 797 solceller.

Enligt den danska energimyndigheten är utvecklingen av subventionsfria anläggningar utan egen förbrukning den primära drivkraften för utvecklingen. Samtidigt tar utvecklingen allt mera fart, visar siffrorna.

Det senaste året har mer än 1 gigawatt solcellskapacitet etablerats och under de tre första månaderna 2023 har fler solcellssystem etablerats för elnätet än vad det var under hela 2021.

Källa: Danska energimyndigheten