EU vill hävda sig i kampen om grön teknologi

- Det behövs en bred uppsättning av handelspartner för att klara övergången till ren teknologi, säger EU-Kommissionen. Foto: RePower Europe

Enligt den nya EU-planen "Repower EU" vill kommissionen att minst 40 procent av den rena energitekniken ska vara producerad inom unionen vid år 2030.

- EU:s förslag för andas av protektionism, hävdar förslagets kritiker.

Förslagen ses som ett direkt svar på den jättestora amerikanska IRA-miljölagen som innebär subventioner till den amerikanska gröna teknologisektorn på 369 miljarder dollar.

För EU:s del skulle de förväntade subventionerna gälla solenergi, vindturbiner, värmepumpar, batterier och vätgasproduktion.

Då det handlar om sektorer där EU redan har ett starkt kunnande, det vill säga vindenergi och värmepumpar, är kravet på europeisk framställning 85 procent.

Tankesmedjan kritiserar

Samtidigt föreslås också att man snabbar på utbyggnaden av fabriker som tillverkar denna gröna miljöteknik.

- Det är inte nödvändigtvis det slutliga förslaget som EU-kommissionen lägger fram. Men de har redan väckt kritik, bland annat från forskare vid den ekonomiska tankesmedjan Bruegel i Bryssel. De kallar planen skamlöst protektionistisk. Det behövs en bred uppsättning av handelskumpaner för att klara övergången

Knepiga krav

I ett inlägg skriver de att det visserligen är bra att minska beroendet av Kina. Men de föreslagna åtgärderna kommer inte att göra den gröna omställningen i Europa snabbare, utan snarast försvåra den.

Det faktum att EU-länderna för tillfället bara producerar tio procent av den teknologi som behövs för solpaneler, är ett exempel på hur knepiga kraven på EU-produktion kommer att bli.

Liksom Kina och USA, gör EU det nu klart att man inte är intresserad av att importera ren teknologi, ens från länder som kunde producera den till klart lägre kostnader, skriver Bruegel-forskarna.

Källa: Svenska Yle