Belgiskt-nederländska partnerskapet kommer att sätta upp solcellsanläggningar till havs

Systemet, som även har granskats av experter från universitetet i Gent, kommer att testas under sommaren 2023 utanför den belgiska kusten.

Tre företag från Nederländerna och Belgien har utvecklat och kommer nu att testa flytande solpaneler som kan sättas upp till havs och fungera i tuffa väderförhållanden.

Det holländska offshorerederiet Deme ska tillsammans med belgiska Tractebel och Jan De Nul testa flytande solpaneler i vattnen utanför Belgien.

Tillsammans med ingenjörsföretaget Tractebel och Jan De Nul, som specialiserat sig på finansiering av maritim infrastruktur, har Deme utvecklat Seavolt-systemet som med stora, stabila ytor kan samla solenergi till havs i miljöer där hårda väderförhållanden skapar stora vågor och en turbulent havsyta.

Solcellssektorns intresse för offshore-platser härrör från bristen på mark i kombination med behovet av lokal produktion och den snabba accelerationen av energiomställningen. Dessutom, enligt Tractebel, DEME och Jan De Nul, har denna trend mellan vind- och solteknik bekräftats över hela världen.

Kombinerad användning

Förutsatt att myndigheterna tillåter flerbrukskoncessioner och nätinfrastrukturen visar god potential för kombinerad användning, erbjuder komplementet av nuvarande och framtida vindkraftsanläggningar till havs med flytande havsbaserade solsystem möjligheten att generera stora mängder ytterligare förnybar energi från företagets utgångspunkt.

- Tillsammans med offshor produktion av grönt bränsle, offshore energiöar, sammanlänkningar och potentiella energilagringslösningar tror vi att flytande offshore PV kommer att spela en viktig roll för att påskynda energiomställningen, säger Tractebels vd Philippe Van Troeye.

Komplettera vindkraften

- DEME har decennier av erfarenhet av havsbaserad vindenergi och är redan den ledande entreprenören inom havsvindsektorn. Vi tror att kombinationen av sol- och vindkraft till havs erbjuder fantastiska möjligheter för framtiden, tillägger DEME:s vd Luc Vandenbulcke.

- Seavolt är en pålitlig, kostnadseffektiv och miljövänlig lösning som kan fungera även under de mest utmanande havsförhållanden. När vindkraftsindustrin till havs fortsätter att växa tror vi att den har potential att spela en avgörande roll när det gäller att optimera användningen av utrymmet till havs och därmed komplettera vindkraftsparker till havs, säger Jan De Nul Group Offshore-direktör Philippe Hutse.

Källa: Tractebel