Greengo ska sätta upp en energipark på 4 gigawatt

Megaton projekt.Tidslinjen för det enorma projektet är inte helt klar än, förutom målet att uppnå full operationalisering före 2030. Bild: Greengo

Den danska utvecklaren rapporterar om det starka intresset för energiparken Megaton, som kommer att etableras i västra Danmark, säger dess vd.

Den planerade energiparken i västra Danmark får en total kapacitet på 4 gigawatt med tillhörande 2 gigawatt stort Power-to-X-kapacitet.

Avser produktionsmålet

Projektnamnet Megaton anspelar på produktionsmålet på 1 miljon ton grönt bränsle när det väl är i drift.

– Så vitt vi vet skulle det vara den största i sitt slag i världen hittills, säger Anders Heine Jensen, chef för PtX och Offshore Wind på Greengo Energy.

Energiparken, som kommer att byggas nära en kommande transformatorstation på 400kV i området, kommer att kräva investeringar i storleksordningen 8 miljarder EUR.

3 huvudelement

Projektet involverar en blandning av energiresurser, inklusive sol-, havsvind- och landbaserad vindenergi.

- De tre huvudelementen är ganska unika för området vi bygger anläggningen i, vilket tillåter alla trädenergiformer i precis rätt mix. Det är viktigt för en sådan anläggning att det finns konstant tillgång för att säkerställa att anläggningen går stabilt med konstant utnyttjande, säger Jensen.

Det behövs investerare med ”djupa fickor” för ett projekt av sådan omfattning, och några har redan uttryckt intresse, även om Jensen inte vill avslöja några fler detaljer i detta skede.

Många jobb

- Den danska staten har åtagit sig att få ner CO2-utsläppen, och det är ett 2030-mål. Och en sådan här anläggning kan vara starkt bidragande till att nå sådana ambitioner, säger Jensen.

– Naturligtvis måste många element falla på plats här. Men vi har en infasningsplan som gör det möjligt att starta produktion tidigt och fullskalig produktion vara klar före 2030.”

Sammantaget förväntas de olika aspekterna av energiparken skapa 500 arbetstillfällen.

Källa: PtX / Offshore Wind på Greengo Energy.