Aabenraa säger ja till världens största e-metanolfabrik

European Energys Solar Park Kassø. Foto: European Energy

Kommunen har precis antagit lokalplanen som ska göra det möjligt att etablera denna storskaliga PTX-anläggning vid Kassø.

European Energy har kommit ett stort steg närmare vad som planeras bli världens största kommersiella e-metanolfabrik.

Därmed har Aabenraa kommun antagit den lokalplan som ska göra det möjligt att etablera European Energys e-metanolanläggning vid Kassø.

Stort steg

- European Energy har redan ställt upp som frivillig i området och planerna på en PtX-anläggning i skalan av en av världens absolut största är ett sätt att få Aabenraa kommun på kartan - även när det gäller den gröna omställningen, säger borgmästaren. Jan Riber Jakobsen i ett meddelande.

Byggherren är också mycket glad över beslutet. Bolaget har därmed även ansökt om tillstånd för att bygga den storskaliga PTX-anläggningen i området.

- Vi är glada att Aabenraa kommun har antagit lokalplanen för vår framtida e-metanolfabrik i Kassø. Det är ett stort steg på vägen mot att Danmark ska bli ett av de ledande PTX-länderna i världen, och understryker den viktiga roll som lokala myndigheter har för att främja den gröna omställningen, säger Emil Vikjær-Andresen, PTX-chef i European Energy.

Nordeuropas största solcellspark

Anläggningen kommer att producera cirka 30 000 ton hållbart marint bränsle per år, och cirka hälften av det alternativa bränslet tilldelas Maersk.

Runt 90 procent av de 360 ​​GWh grön el som måste användas på årsbasis kan European Energy producera själv. Det görs genom Nordeuropas största solcellspark som är under uppbyggnad i Kassø och ska enligt planen ha metanolfabriken som granne.

Siemens Energy designar, levererar och sätter i drift elektrolyssystemet som planeras vara klart under andra delen av 2023.

Källa: Siemens Energy