EU anklagar USA för att bryta mot WTO:s regler med lagen om gröna investeringar

Ett vindturbinblad på highway I-35 nära Elm Mott, en allt vanligare syn i Texas. Foto: Wikipedia Common, kredit: Alexi Kostibas

Bryssel hotar nu med repressalier efter att USA antagit gynnsamma villkor för utveckling av förnybar energi, skriver Financial Times.

Inflation Reduction Act, IRA, som antogs i augusti i USA, strider mot WTO:s fördrag om icke-diskriminering av importerade produkter.

Lagen innehåller en lång rad förmåner för både sol och vind, elbilar och den amerikanska infrastrukturen. Inte minst innebär det att skatterabattsystemen för landbaserad vindkraft samt för sol- och havsvind förlängs med minst tio år.

Riskerar att utlösa repressalier

Men i det första formella svaret från EU, som Financial Times har sett, konstateras att lagen kan riskera att utlösa repressalier från EU.

- Om lagen implementeras i sin nuvarande form riskerar lagen inte bara att orsaka ekonomisk skada för både USA och dess närmaste handelspartner, vilket kan resultera i ineffektivitet och snedvridning av marknaden, utan den kan också utlösa ett skadligt globalt subventionslopp mot botten för nyckelteknologier och input till den gröna omställningen", står det i dokumentet som skickats till det amerikanska finansdepartementet.

Och så tilläggs att lagen riskerar att skapa spänningar som kan leda till "vedergällningsåtgärder".

Rädslan runt om i Europa är att det amerikanska biståndspaketet skulle kunna hämma investeringar i grön teknik i EU och utlösa ett handelskrig i en tid då den geopolitiska situationen redan är osäker. Och även om folk i EU är glada över att USA:s president Joe Biden gör något för miljön, så anser de i EU inte att detta ska ske på andras bekostnad.

Japan och Sydkorea protesterar

Nyligen hördes det från Kanada att skatterabatter för gröna investeringar även där skulle införas i ett försök att stoppa alla investeringar som försvinner till USA.

Enligt Financial Times har även Japan och Sydkorea klagat på lagen om inflationsreduktion.

Nyligen inrättades en kommitté mellan USA och EU, en kommitté vars uppgift är ”att titta på situationen och hitta en vänskaplig lösning på problemet.”