ETUC: Energi kostar nu en månadslön för vissa lågavlönade arbetare

Enligt beräkningen från EFS är energipriserna särskilt hårt drabbade i 16 EU-länder. Där är minimilönen särskilt låg – eller så är energikostnaderna särskilt höga. Foto: Pixabay. Creative Commons Lic. Kredit: Geralt

Nu sätter den största europeiska organisationen för fackföreningar, European Trade Union Confederation (ETUC), siffror på energiprisernas utveckling i förhållande till lönerna.

Uttalandet är ett led i de fackliga organisationernas kamp för bättre lön eller ersättning till sina medlemmar. Den måste därför behandlas som sådan. Men trenden är tydlig, anser EFS biträdande generalsekreterare Esther Lynch.

Låga minimilöner

- Miljoner arbetare kämpade redan för att betala sina räkningar före krisen. Nu uppmanas de att betala höga energikostnader med löner som faller i värde, säger hon.

EFS är en gemensam organisation för 89 fackföreningar över hela Europa.

Det betyder, enligt EFS, att det kostar en person på minimilönsnivå en hel månadslön eller mer att betala den årliga genomsnittliga energiräkningen för ett hushåll i landet.

Obetalda energipriser

- Dessa priser är helt enkelt obetalbara för miljontals människor, säger Ester Lynch.

Särskilt hårt drabbade är Slovakien, Grekland, Tjeckien och Italien.

Men även stora EU-länder som Frankrike och Tyskland finns med på EFS:s lista över länder där en månads minimilön inte kan betala den genomsnittliga årliga energiräkningen.

En svaghet med studien är att den använder den genomsnittliga energiräkningen för ett hushåll. Det innebär att notan för personer på minimilön kan bli mindre om de till exempel bor i ett mindre hus eller lägenhet.

Men i Bryssel råder det ingen tvekan om att problemet är verkligt. Även om det kan vara svårt att exakt beskriva omfattningen.

Fruktar upplopp

Uttalandet från de europeiska fackföreningarna kom innan klimat- och energiminister Dan Jørgensen (S) hade hållit ett extra möte med energiministrarna från andra EU-länder i Bryssel.

Mötet kommer vid en tidpunkt då flera länder fruktar upplopp om priserna inte kommer under kontroll.

Därför har EU-kommissionen nu ett nära samarbete med EU-länderna för att förbereda politiska beslut som kan råda bot på de höga priserna.

Enligt ett preliminärt papper som nätmediet Politico har tagit del av övervägs det bland annat att införa pristak på energi för att skydda hushåll och företag.

Man överväger också att separera priserna på el och gas, som är sammanlänkade i EU:s gemensamma marknad för el.

Öppen fråga

Det betyder att elpriset i EU idag kan stiga om till exempel Ryssland skär ner gasleveranserna till EU och därmed får priset på gas att stiga ytterligare.

Det är dock fortfarande en öppen fråga vad EU-länderna kan enas om. Politiska ingrepp på EU:s elmarknad är känsliga.

Den gemensamma europeiska branschorganisationen Eurelectric är oroad över att politiker genom stora ingrepp kan komma att snedvrida marknaden och skrämma investerare.

Eurelectric talar i stället för tillfällig ekonomisk ersättning till de drabbade.