ENBW säljer hälften av solportföljen

ENBW:s solenergipark i tyska Wendlingen. Foto: ENBW

Tyska energijätten ENBW har sålt nästan 50 procent av bolagets 16 solparker.

Försäkringsbolaget ALH Group har köpt 49,9 procent av Energie Baden-Württembergs (ENBW) portfölj av solparker.

Portföljen omfattar 16 solcellsparker med en total kapacitet på 597 megawatt. I försäljningen ingår även de tre nya solenergiprojekten Weesow (187 megawatt), Gottesgabe (150 megawatt) och Alttrebbin (150 megawatt).

 Byggdes utan subventioner

Alla tre är projekt som är bland de första "solparker av så stor storlek i Tyskland som byggdes utan subventioner.”

ENBW kommer även fortsättningsvis att ansvara för driften av solcellsparkerna. Tyskarna uppger vidare att pengarna från försäljningen kommer att användas till ytterligare investeringar.

Planerar tillväxtprojekt

- Försäljningen av minoritetsandelar baserade på investeringsmodeller är en del av ENBW:s affärsmodell för förnybar energi. Vi planerar att investera försäljningsintäkterna i nya tillväxtprojekt inom segmenten förnybar energi och nät. Detta är viktigare nu än någonsin tidigare, eftersom varje megawattimme från förnybar energi gör Tyskland lite mindre beroende av fossila bränslen", säger Thomas Kusterer, finanschef på ENBW, i ett uttalande.