Uppskjutet uppskov med energiön är nu officiellt

Världens första energiöar kommer att byggas i Danmark och utnyttja landets enorma vindresurser i Nord- och Östersjön. Energiöarna kommer att fungera som knutpunkter som kan skapa bättre kopplingar mellan energi genererad från havsvind och energisystemen i regionen runt de två haven. Foto: Danish Energy Agency

Energiön i Nordsjön erbjuds nu så flexibelt som möjligt för att behålla budgivarna. Trots att den danska energimyndigheten skjutit upp anbudsförfarandet med ett år hoppas den att 2033-års tidtabell håller även i fortsättningen. 

 Försening inprogrammerad

Danska Energistyrelsen meddelade alltså nyligen att leveransen av energiön i Nordsjön – som EnergiWatch tidigare har beskrivit – kommer att försenas med ett år till september 2023. Ett besked som i och för sig är cirka fem månader försenat jämfört med när förseningen var tydligt för myndigheterna.

- Vi är övertygade om att vi kommer att investera klokt när vi efter dialogen med marknaden nu väljer att lägga upp till 12 månader extra på att skapa den solida grunden som ska säkerställa att energiön i Nordsjön blir det gröna flaggskeppet som kan rita framtidens expansion med dansk havsvind och bidra till den gröna omställningen i Europa och globalt, säger vice direktör för den danska energimyndigheten, Mogens Hagelskær.

- Det tar tid att bli klok från start, men det lönar sig i längden, säger Hagelskær.

Bra på konstruktiv input

Oenigheten var tänkt att spegla den oenighet som finns mellan de två förväntade anbudskonsortierna. Det av Ørsted-ledda North Sea Energy föredrar att etablera en begränsad mängd fysisk energi i Nordsjön, som sedan kan kompletteras med moduler som kan byggas på land och fraktas ut. Däremot är det CIP-ledda Njord-konsortiet med sitt Vindø-koncept en förespråkare för en energiö som byggs större och mer detaljerad från början.

Utmaningen med att lansera anbudet för september som ursprungligen planerat borde vara att det skulle riskera att behöva täckas även finansiellt eftersom de två anbuden skulle vara så olika. Ifall en anbudsgivare kom på idén på att hoppa av med följden att projektet skulle stå där med bara ett anbud och med bara en deltagare. En ytterst oönskad situation.

Obegränsad flexibilitet

Arbetet nu är därför att skapa en så flexibel anbudsdesign som möjligt som kan rymma båda konsortiernas planer. Ett koncept som "ger möjlighet att kombinera en uppdämd ö med elöverföring och energiomvandling på plattformar vid ön, men utan att begränsa möjligheterna till innovativ verksamhet", som verket lyder projektledningens besked.

- Med en flexibel inbäddad ö säkerställer vi en teknisk ö-design där placeringen av elöverföringsutrustningen inte är förenad med onödiga risker. Energiön kommer att byggas med både känd teknik som gör att den kan realiseras snabbt, och innovativ och flexibel lösning, som kan visa vägen för resten av världen, säger Mogens Hagelskær.

Närmare bestämt erbjuds energiön i Nordsjön som ett funktionellt erbjudande. Detta innebär vanligtvis att budtagaren måste göra samma sak som för en totalentreprenad endast på en begränsad del av kontraktet. Upphandlingen kommer bland annat att ställa krav på öns grundläggande syfte att kunna underlätta användning och överföring av den 10 gigawatt havsvind som planeras att byggas ut runt ön år 2040.

Fortfarande redo för uppskjuten tid

För även om erbjudandet nu formellt skjuts upp så jobbar myndigheterna med att hitta lösningar som gör det möjligt att senare skynda på lite snabbare.

- Vi räknar med att den tid vi lägger på att hitta bra lösningar här i början av projektet kommer att möjliggöra smartare och snabbare lösningar på sikt. Vi fortsätter att sikta på att energiön ska leverera grön energi 2033, men det beror självklart på många faktorer inte minst kontrakten med leverantörerna som ska bygga ön, säger Mogens Hagelskær.

Källa: Energy Watch