Nordjylländska CSP har utvecklat en ny typ av solfångare för tyska marknaden

Den tyska fjärrvärmemarknaden genomgår en snabb förändring mot användning av förnybar energi. Ålborg CSP har nu fått sin första projektorder för förnybar energi i Tyskland. Ett 4,7 megawatt solvärmesystem kommer att byggas i Sondershausen, som kommer att använda en ny högeffektiv vakuumisolerad plattkollektor och kommer att tillföra beprövad integrationsteknik och optimering baserad på dansk expertis till den tyska marknaden. Ålborg CSP ser ett växande intresse för sin portfölj av fjärrvärmeteknologier, inklusive teknikintegration, lagring av värmeenergi, värmeväxlare, värmepumpar och solvärmesystem. Foto: Ålborg CSP

Nordjylländska projektutvecklare Ålborg CSP har vunnit ett anbud på ett 4,7 megawatt solvärmesystem till ett tyskt värmeverk med en ny typ av solfångare.

Ålborg CSP förväntar sig att leveransen kommer att markera början på ett solvärmeäventyr på den tyska marknaden.

I samarbete med den schweiziska projektutvecklaren TVP Solar har Ålborg CSP utvecklat och sålt en ny typ av solfångare till ett tyskt värmeverk.

Sätter prägel på tyska marknaden

Solvärmesystemet på 4,7 megawatt ska byggas vid Stadtwerke Sondershausen GmbH öster om Leipzig. Detta kommer efter en lång coronafördröjd process och det är Ålborg CSP:s tydliga förväntning att den nordjylländska solcellsutvecklaren nu verkligen har satt sin prägel på den tyska marknaden. Det skriver företaget i ett uttalande.

Äventyret i Tyskland hänger ihop med det stora intresset för danska lösningar och teknologier för fjärrvärmesystemet.

– Generellt sett är intresset för danska tekniker och lösningar med till exempel värmepumpar, lagringslösningar, solvärme och biomassaanläggningar stort söder om gränsen och det finns en särskild efterfrågan på dammvärmelagringsteknik, som i samspel med andra teknologier kan öka den gröna profilen och utnyttja överskottsenergi, grön energi, skriver Ålborg CSP i tillkännagivandet.

Ny typ av solfångare

Detta beror på den tyska energiomvandlingen; det tyska målet om grön omställning i ett land som annars kört mycket på gas och kol, och därför behöver en storskalig uppdatering av energisystemet.

Tillförseln av solvärme kommer med en ny typ av solfångare. En högeffektiv vakuumsolfångare som kan leverera temperaturer från 50 till 160 grader, och som därför kan användas för både fjärrvärme och för industriella processer som kräver högre temperaturer.

Utöver drygt 6 000 kvadratmeter solfångare består anläggningen av en 1 000 kubikmeter stor ackumuleringstank. Ålborg CSP kommer därmed även att kunna leverera hela teknikpaketet för att integrera energin i fjärrvärmesystemet.

Källa: Ålborg CSP