Nordic Solar ingår ett elköpsavtal med pappersbruket Skjern Paper

Pappersbruket Skjern Paper erhåller snart solel. Foto: Skjern Paper

Det danska solcellföretaget har ingått avtal med papperstillverkaren Skjern Paper om att leverera el från sin kommande solcellpark på Als.

I maj kunde Nordic Solar ta första spadtaget på sin kommande solcellpark i Lysabild på Als och nu kan solcellbolaget rapportera att ett avtal har ingåtts med Skjern Paper om att köpa el från parken.

Unikt PPA-avtal

Enligt planen ska solcellparken, som ska ha en kapacitet på 33 Megawatt, stå klar senare under 2022.

Enligt ett meddelande från Nordic Solar skapades avtalet i ett samarbete mellan solcellföretaget och Ewii- Avtalet, som initierats och genomförts av Energi Team och Vår Nya Energi, har hjälpt parterna att skapa ett unikt PPA-avtal med optimal riskfördelning och en enkel avtalsgrund. Förhoppningen är att långa elförsäljningsavtal som detta i hög grad kan lindra detta. Ökande behov av grön energi och ett föredöme kan bidra till en förstärkt grön omställning, heter det i kungörelsen.

Biologisk mångfald

Den framtida solcellparken bör ha ett särskilt fokus på biologisk mångfald, vilket bland annat tar sig uttryck genom plantering av en häck som ska skydda utsikten över solparken från den omgivande livsmiljön.

Utöver det ska även vattenhål återupprättas och ett antal trädstammar fälls och placeras runt solcellerna, vilket gynnar olika insekter, svampar och djur.

Solcellparken kommer att byggas i samarbete med konsultföretaget Mols Consulting som ansvarar för projektdelen biologisk mångfald.

Bara första startpunkten

- Solenergin är i snabb utveckling och det kommer att finnas ett behov av att inkludera fler markområden för att uppnå behovet av grön energi. Därför är det viktigare än någonsin att vi tar ansvar för biologisk mångfald och vågar tänka i nya innovativa lösningar inom både våra nya solcellsparker, men också de vi redan etablerat över hela Europa. Solparken i Lysabild är bara startpunkten för de insatser som vi vill utvidga, säger Glenn Aagesen, COO på Nordics Solar, i kungörelsen.