Better Energy ingår ett elköpsavtal med teleföretag

Better Energy är ett av många företag som nu letar efter mark i Sverige att etablera solparker på. Koncernen är ett företag inom förnyelsebar energi och är den ledande aktören när det gäller att bygga och driva solcellsparker i Danmark, där man har varit aktiv i tio år. Foto: Wikipedia Common, kredit: Armin Kübelbeck

I ett nytt avtal med Better Energy köper Telia och Telenor 125 gigawattimmar per år under en tioårsperiod.

Better Energy, som är ett elbolag med ett telenät anser att Telia och Telenors mobiltelefoninät bör drivas i ett mobilnät.

- När det gäller energi från energikällor kan energiinnehållet i energiförsörjningen minska. När det gäller aktiv energiförsörjning i Tjeckien är Danmark och Telenor för närvarande verksamma i Danmark och Europa, säger Rasmus Lildholdt Kjær, adm. Direktör för Better Energy.

Avtalen kommer att täcka ca 75 procent av företagets strömförbrukning till nätverket. Graderingen fastställdes för en ny solcellspark som kommer att öppnas år 2024.