Better Energy inleder samarbete med finländska Sorus kring solprojekt på mer än 1 gigawatt

Montering av anläggning för solenergi. Foto: Stringfixer

Tillsammans med den finska solenergiutvecklaren Forus kommer Better Energy att fokusera på hållbart byggande av solcellsparker i Finland.

Genom att involvera markägare, grannar och andra intressenter tidigt i utvecklingsfasen kommer Better Energy, tillsammans med finska Forus, att bygga upp en finsk solcellsportfölj på mer än 1 gigawatt i Finland.

Större ansvar

- Better Energy är den bästa möjliga partnern för oss. Vi delar samma värderingar och ambitioner för att göra skillnad. Finland skulle kunna producera mer än 5 gånger sitt behov av el med vind och sol. Norden borde ta ett större ansvar för energiproduktion i Europa, annars riskerar EU att missa sina gröna mål eller sin autonomi, säger Forus vd Eero Oksanen.

Better Energy ska finansiera, bygga, driva och äga de finländska solcellsparkerna, medan Forus kommer att fungera som en kontaktpunkt för markägare och ligga i framkant i utvecklingen av projekten.

Utvecklingen i Finland måste bygga på Better Energys synsätt.

Källa: Better Energy