Företaget CAV Solar Projekt startade framgångsrikt på solenergi med 2,7 miljoner euro.

Solenergipark. Foto: Pixabay, Creative Commons Lic. Kredit: Albrecht Fietz

Omedelbart efter företagets start 2021 utvecklades och installerades de första solcellssystemen på taken i Tyskland och Italien med investerarnas pengar. För närvarande går verksamheten in i försäljningsfasen.

Med CAV Solar Project II har maximalt 20 investerare nu möjlighet att investera i det lönsamma området för solprojektutveckling.

Profitabla projekt

Nu gäller det, säger företaget, att dra nytta av de skapade strukturerna (attraktiv projektpipeline) och profitera den höga efterfrågan på solsystem och solenergi i Europa.

Nya solsystem producerar ren grön el till låg kostnad – samtidigt gynnas de av stigande energipriser. På grund av strängare klimatmål, ökade kostnader för CO2-certifikat och för fossila råvaror, klättrar elpriserna just nu till extrema nivåer i hela Europa. Som ett resultat upplever solsystem enorm politisk efterfrågan och erbjuder höga marginaler, särskilt inom projektutveckling. CAV har nu slutit samarbetsavtal med flera solprojektutvecklare och har en attraktiv projektpipeline.

CAV:s devis: Höga marginaler, kort sikt, hög ekologisk påverkan.

Utvecklar helt nya solenergisystem

Flera erfarna projektplanerare för solenergi i Tyskland och omgivande länder (särskilt i Italien och Österrike) kommer att använda intäkterna från emissionen för att utveckla ett stort antal solsystem för öppna ytor och tak.

Efter försäljningen av de byggfärdiga projekten ska intäkterna återinvesteras direkt i utvecklingen av ytterligare projekt - detta skapar högsta möjliga ekonomiska effektivitet för investerarmedlen under investeringsperioden.

Källa: CAV