Nordic Solar tar in en kvarts miljard danska kronor nytt kapital på tre veckor

Bird & Bird har rådgivit mBank om en ospecificerad finansierings- och refinansieringstransaktion relaterad till byggandet av 28 solenergiparker i nordvästra Polen som ägs av sju SPV:er tillhörande danska Nordic Solar. Foto: ECC

På bara tre veckor har Danske Nordic Solar A/S tagit in nästan en kvarts miljard kronor. DKK i nytt kapital bland 120 nya och befintliga aktieägare efter att ha gjort en kapitalökning på 50 miljoner DKK i december 2021. Totalt räknar Nordic Solar med att ta in från 700 miljoner DKK. DKK till en miljard under 2022.

Kapitalet kommer att användas till befintliga och framtida solparksprojekt ytterligare ett år, där solenergi kommer att vara en central samlingspunkt i den gröna omställningen.
Nordic Solar gick ut 2021 med en rekordomsättning på cirka 30 procent. högre än 2020.

Förväntningarna på den framtida avkastningen ökar också då bolaget de senaste åren i större utsträckning har utvecklat och byggt egna solcellsparker snarare än den ursprungliga fokuseringen på att investera i driftsatta solcellsparker.

Behovet av ytterligare produktionskapacitet har aldrig varit högre än nu, menar experter.
Under 2022 räknar Nordic Solar med att samla in totalt 700 miljoner DKK. 1 miljard DKK i nytt kapital för både befintliga solparksprojekt och för att öka företagets pipeline av utvecklingsprojekt. Medan förväntningarna på kapitalanskaffningen i januari var 150 miljoner DKK. På bara tre veckor har man lyckats få in betydligt fler bland 120 investerare, varav en tredjedel blir nya aktieägare i Nordic Solar.

Direktör för Nordic Solar, Nikolaj Holtet Hoff, välkomnar det stora intresset för Nordic Solar och kapitalökningen, som kommer att användas för att hjälpa Nordic Solar vidare mot sina ambitiösa tillväxtmål:

- Vi är mycket nöjda med stödet för kapitalanskaffningen, som överträffade våra förväntningar. Bara under 2021 fick vi nästan 250 nya aktieägare ombord och nu kan vi välkomna ännu fler som delar vår vision om att solenergi är framtidens gröna energiform. Vi har stora ambitioner för framtiden på Nordic Solar och 2021 har vi ändrat vår affärsstrategi för att vara redo att äga och driva minst 1 gigawatt 2025, säger vd Nikolaj Holtet Hoff.

Fokuserar på tillväxt

Och det behövs mycket kapacitet. Den nuvarande omställningen från fossil till grön energi har skapat ett vakuum som kräver en betydande och snabbt ökande produktionskapacitet. Det explosivt växande behovet av solenergi skapar klyftor kring solparkerna, och därför fokuserar Nordic Solar, som är verksamt i tio länder över hela Europa, på att bygga en solid pipeline av utvecklings- och byggprojekt för att säkerställa tillväxt under de kommande fem åren.

Kapaciteten för solenergi i Danmark förväntas växa med 47 procent. årligen fram till 2025, och Nordic Solar är på god väg att hjälpa till att möta dessa förväntningar. Här är målet att tredubbla produktionen jämfört med 2021, som då ska kunna leverera hållbar grön el till över en halv miljon bostäder.