USA:s jordbruksdepartement ökar stödet för sol- och vindenergi på landsbygden

Engie, ett av världens största energiföretag har tagit steget till den amerikanska marknaden. Engies produktion och distribution av elektricitet som huvudsakliga affärsområden. Det grundades 2008 och ägs till största delen av franska staten. Koncernen har en försäljning om 60 miljarder euro 2019 och över 171 000 anställda. Foto: ENGIE

Biden-Harris Administrationen tillkännagav nyligen ett antal nya gröna projekt och planer som går ut på att stödja införandet av ren energi.

En ny rapport från National Renewable Energy Laboratory visar att administrationens SolarAPP+-process minskar tillståndstider för bostadsinstallationer till mindre än en dag. Därmed blir det möjligt för lokala myndigheter att installera solfångare på hustaken snabbare än tidigare.

Regeringens övriga åtgärder omfattar:

USA:s inrikesdepartement öppnar för ett rekordstort antal leasingsprojekt för vindkraft till havs, med de flesta hyresområden som någonsin erbjudits i och utanför New York och längs New Jerseys kustlinje.

Den kommande leasingsrundan förväntas generera upp till 7 gigawatt ren energi och skapa tusentals jobb inom tillverkning, konstruktion, drift, underhåll och serviceindustrier i närliggande samhällen.

Ett antal företag samarbetar för att driva på den snabba uppbyggnaden av havsvind. Till exempel tillkännagav transportdepartementet nyligen hamninvesteringar för att hjälpa till att utveckla områden som kommer att användas för byggnation och installering av havsbaserade vindkraftverkskomponenter.

Omfattande ansträngningar pågår med deltagande av handelsdepartementen, inrikesdepartementet och energidepartementet för att främja biologisk mångfald och kooperativ användning av havet och stödja innovation i hela försörjningskedjan.

Inrikes-, jordbruks-, försvars-, energi- och miljöskyddsmyndigheten bildar ett nytt samarbetsorgan för att förbättra effektiviteten och kontrollen av rena energiprojekt på offentlig mark, för att utöka sol-, landbaserad vind- och geotermisk energi.

Inrikesdepartementet godkände under det senaste året hela 18 projekt på land. Dessa kommer att leverera 4175 gigawatt ren energi.

För att säkerställa att dessa fördelar når alla amerikaner, skapar jordbruksdepartementet ett nytt pilotprogram för att stödja ren energi i avlägsna landsbygdssamhällen och handelsdepartementet tilldelar American Rescue Plan-medel för att stödja regionala koalitioner som vill främja nya industrikluster fokuserade på ren energianvändning och arbetsträning.

 

 

...