Singapore presenterade en av världens största flytande solpanelparker

Solcellanläggningen ligger i en vattenreservoar i västra Singapore. Den 60 megawatt starka solcellsanläggningen (PV) bygges av ett helägt dotterbolag till Sembcorp Industries. Foto: Sembcorp

Singapore presenterade nyligen en av världens största flytande solpanelparker, som spänner över ett område som motsvarar 45 fotbollsplaner och som producerar tillräckligt med el för att driva öns fem vattenreningsverk.

Den landknappa sydostasiatiska stadsstaten eftersträvar att fyrdubbla sin solenergiproduktion fram till 2025. Syftet är att hjälpa till i kampen mot klimatförändringarna.

Solenergifarmen kan bidra till att minska koldioxidutsläppen med cirka 32 kiloton årligen, en mängd som motsvarar utsläppen från 7 000 bilar under ett år, enligt ett gemensamt uttalande från företaget och Singapores nationella vattenverk PUB.

I motsats till konventionella solpaneler på taket presterar flytande solpaneler mellan 5 och 15 procent bättre på grund av vattnets kyleffekt och de påverkas inte av skuggning från andra byggnader, enligt en presentation om projektet.