PV-monteringssystem för lutande tak

Foto: Van der Valk solar systems

Trapetsformad takbeläggning är ett effektivt och kostnadseffektivt takbeläggningsmaterial som oftast används på tak med en lutningsvinkel som är större än 5 grader. Detta gör det till en användbar takbeläggning för stora/kommersiella byggnader som lager, fabriker, distributionscenter med mera. Kombinationen av stora takytor som ofta saknar hinder och befintlig taklutning gör lutande tak ett utmärkt alternativ för solpaneler, oavsett om fokus ligger på export eller egen förbrukning.

Hur monteras solpaneler på denna taktyp?

För monteringssystem på lutande tak är den vanligaste och mest kostnadseffektiva lösningen att fästa korta aluminiumprofiler direkt på takytan med stålskruvar eller nitar, placera panelerna direkt på dessa profiler och hålla dem på plats med hjälp av panelklämmor. Det finns även andra lösningar, där inga panelklämmor behövs. Då används i stället insatsprofiler. Detta alternativ innefattar användningen av långa profillängder med en integrerad skåra med exakt samma storlek som modulens ramtjocklek, så att modulen kan stickas in i profilen. Dessa långa profiler monteras också direkt på takbeläggningen.

bild
Foto: Van der Valk solar systems

Överväganden för solpaneler på lutande tak

Vattentäthet .Det första och mest uppenbara övervägandet är att taket ska förbli vattentätt, då alla fastighetsägare vill säkerställa att de inte får läckage. Av denna anledning är det vanligt att använda ett mellanlägg med neopren eller EPDM-gummi med stålskruvarna eller nitarna för att skapa en vattentät tätning runt monteringshålet. För klämsystem, innehåller de korta profilerna ofta också ett vattentätt skikt på undersidan, i form av en EPDM-gummiremsa.

Plåttjocklek. Den trapetsformade plåtens tjocklek kan variera kraftigt, men ligger ofta mellan 0,5 och 1 mm. Det finns även vissa plåtar på marknaden som är tunnare än 0,5 mm. Den nödvändiga monteringens utdragskraft kommer att förändras med plåtens tjocklek. Till exempel, eftersom stålskruvar har en större utdragskraft på en plåt som är 1 mm tjock jämfört med en plåt som är 0,5 mm tjock. Detta kan påverka antalet monteringsfästen som behövs för att skydda systemet mot extrema vindstyrkor, varför korrekt information är mycket viktig.

 

bild
Foto: Van der Valk solar systems

Panelorientering. Som med alla PV-projekt kan beslutet att placera modulerna i stående eller liggande läge påverkas av många faktorer, som systemprestanda, taklutning, takorientering eller hinder på taket. Vid användning av de vanligaste systemen av ”klämtyp”, kan monteringssystemets kostnader dock påverkas markant av panelorienteringen, eftersom detta bestämmer längden på den erfordrade profilen. Stående paneler betyder att profilerna löper horisontellt och därmed spänner över avståndet mellan trapetsplåtens krön. Om krönen till exempel ligger 333 mm från varandra, måste profilen vara något längre än detta mått. Om panelerna placeras liggande, kan profilerna löpa vertikalt över krönets längd och påverkas därmed inte av avståndet mellan krönen, vilket betyder att en mycket kort profil alltid kan användas. Ju kortare profil, desto billigare blir systemet. Följaktligen är liggande orientering det billigaste alternativet ur ett monteringssystemperspektiv.

Förverkliga ditt projekt med Van der Valk Solar Systems

Van der Valk Solar Systems erbjuder ett komplett utbud av monteringssystem för lutande tak, inklusive insats- och klämlösningar. Dessa projekt kan beräknas med hjälp av vårt kostnadsfria PV-beräkningsprogram ValkPVPlanner, där stående eller liggande orientering är tillgänglig. Vårt projektteam hjälper dig gärna vid större projekt som kräver en specialberäkning eller en skräddarsydd lösning.

Förhoppningsvis har detta blogginlägg bringat mer klarhet om installationen av PV-monteringssystem på lutande tak. Det finns mycket mer att berätta om olika situationer och lösningar. Om du vill diskutera detta vidare med oss, är du välkommen på en utbildning/rundtur på vår fabrik eller ett samtal, utan förpliktelser, med en av våra experter.

Du kan kontakta oss på sales@valksolarsystem.se eller +46 07 24 41 60 82