Fortum avsätter miljarder för sol och vind

- Mer förnybar energi behövs i Fortums portfölj. Därför är mer än hälften av 3 miljarder euro avsatta för tillväxtinvesteringar som får en bra start i företagets sol- och vindportfölj, berättade vd Markus Rauramo i en intervju med Reuters. Foto: Fortum

Det finska energibolaget har avsatt 3 miljarder euro för tillväxtinvesteringar, varav minst hälften måste riktas till sol- och vindkraft.

Fram till 2025 blir det alltså mer pengar i både sol och vind. Det är dock också möjligt att detta belopp kan bli ännu högre.

Fortum Abp är ett finländskt energiföretag verksamt i framförallt Finland, Sverige, Norge, Baltikum, Polen, Indien samt i västra Sibirien, Ryssland.

Verksamheten omfattar produktion och försäljning av elektricitet samt produktion, distribution, och försäljning av fjärrvärme, drift och underhåll av kraftverk samt energirelaterade tjänster. Verksamheten omfattar även tjänster inom återvinning, avfallshantering, rening av jord samt lösningar för elbilar och kundlösningar för energi i privata hem. Fortum har ca 8 000 personer anställda varav ca 700 i Sverige.