Svensk PV-utvecklare fördubblar den inhemska portföljen

Helios Nordic Energy siktar också på en betydande expansion i södra Sverige. Foto: Helios

Svenska PV-utvecklaren Helios lägger till tio nya projekt i södra Sverige och går därmed in i gigawatt-klassen, med ytterligare en fördubbling av sin portfölj under nästa och ett halvt år.

Utbyggnaden av solenergi har nått Sverige på allvar de senaste åren. Även om kapaciteten ursprungligen var liten har den tiofaldigats under de senaste fem åren till 1,1 gigawatt i slutet av 2020.

En expansion som av uppenbara skäl mest har skett i de södra delarna av landet, i synnerhet Skåne och runt Gotland, där förhållandena är optimala.

Helios Nordic Energy siktar också på en betydande expansion i södra Sverige. Den inhemska projektutvecklaren lägger nu till tio nya projekt i regionen med en potentiell kapacitet på 500 megawatt. Vilket är en fördubbling av företagets portfölj, som därigenom passerar 1gigawatt.