Den smarta staden är här - Ställ om och effektivisera ditt företag med hjälp av digitala lösningar

För att framtidssäkra din verksamhet och hänga med i den snabba utvecklingen mot hållbara smarta städer gäller det att börja digitalisera energisystemet redan idag. Foto: ABB

Allt fler företag hoppar nu på det digitala tåget för att på allvar bli mer hållbara, energisnåla och konkurrenskraftiga. För utvecklingen och lagstiftningen går fort. Industriföretaget Holtab AB i Tingsryd har bestämt sig för att bli klimatneutrala redan 2025 och har därför inlett ett nära samarbete med ABB som nu digitaliserar deras fabrik och gör den mer energi- och kostnadseffektiv. För det är också ekonomiskt lönsamt att vara hållbar.

- Inflyttningen till våra städer går allt snabbare och vi behöver bygga in ny teknik för att det ska bli hållbart. När vi utvecklar våra städer ska det göras smart och tekniken finns redan, säger Mikael Miglis, Digital lead på ABB Electrification.

För även i ett till ytan stort land som Sverige bor vi minst sagt trångt. Runt 87 procent bor, enligt SCB, på 1,3 procent av landets totala yta. Med så många människor samlade i tätorter krävs det rejäla insatser för att få till god livskvalitet, välfungerande infrastruktur - och en miljö som är hållbar och klimatsmart.

Och hur uppnår man lättast det? Jo, med hjälp av digitalisering. Städerna, byggnaderna, industrierna, elproduktionen, transporterna, ja stadens alla delar måste bli mer klimateffektiva, resurssnåla och smarta om omställningen till ett mer hållbart samhälle verkligen ska bli av.

 

bild
Med hjälp av molntjänsten ABB Ability™ Energy och Asset Manager kan man lätt och enkelt övervaka verksamhetens energisystem i realtid. Foto: ABB

Den smarta staden

- Vi lever i en väldigt spännande tid just nu när hela samhället digitaliseras och elektrifieras för att få bort användningen av fossila bränslen och bli mer resurssnålt. Politikerna pushar på omställningen genom nya lagar, stödåtgärder och standarder för exempelvis energieffektivisering och samtidigt sjunker priserna på energilager och solceller och elbilarna säljer som aldrig förr. För ett företag som

ABB, som arbetar med att ta fram just smarta energilösningar, är det rena drömmen, säger Mikael Miglis.

Men vad är en smart stad egentligen? Enkelt uttryckt är en smart stad en hållbar stad där man med hjälp av digitalisering och informationsteknologi ser till att optimera både invånarnas livskvalitet och företagens ekonomiska tillväxt samtidigt som miljön långsiktigt förbättras och resursförbrukningen hålls nere. En smart stad är en stad där invånarna kan leva och verka utan att ha en negativ påverkan på klimatet.

Om man bryter ner det på samhällsbyggnads- och företagsnivå och ser vilka områden ABB arbetar med handlar det om:

  • Smarta industrier: med fokus på digitalisering och automatisering.
  • Smart energibransch: med smarta elnät, mikronät och pålitlig, förnybar energiproduktion.
  • Smarta byggnader: med förbättrad säkerhet, ökad bekvämlighet och energi- och kostnadsbesparingar.
  • Smarta transporter och infrastruktur: med hållbar teknik, snabbladdning för bussar och bilar och autonoma tunnelbanesystem.

Dags att framtidssäkra sin produktion

Många industriföretag digitaliserar nu i hög fart sin verksamhet för att bli koldioxidneutrala och vinna konkurrensfördelar. Ett av dem är Holtab AB i Tingsryd, en av Nordens ledande leverantörer av produkter för kraftöverföring. Ett innovativt företag som har som mål att vara koldioxidneutrala redan 2025.

En solcellsanläggning på fabrikens tak bidrar med runt 20 procent av elen som förbrukas. En del av Holtabs hållbarhetsarbete handlar om att elektrifiera för att få bort fossila bränslen, exempelvis transporter och tjänstebilar. Och så har man satsat stort på att göra själva produktionen mer hållbar och energieffektiv i samarbete med ABB.

- Vi digitaliserar nu fabrikens redan befintliga energisystem, vilket går snabbt och lätt med hjälp av vår enkla plug and play-arkitektur, som sedan kopplas till vår molntjänst ABB Ability™ Energy och Asset Manager. Via plattformens lättanvända visuella gränssnitt får kunden data i realtid om elförbrukning, utrustningens tillstånd och behovet av underhåll, säger Mikael Miglis.

ABB Ability™ Energy och Asset Manager har visat sig kunna ge besparingar på upp till 30 procent på elräkningen och upp till 40 procent på underhållskostnaderna. Alla nya produkter från ABB är förberedda för digitalisering.

Hos Holtab i Tingsryd samarbetar ABB också med startupbolaget Renbloc som har specialiserat sig på att optimera företags elkonsumtion och sänka deras koldioxidutsläpp. Renbloc redogör för vilket koldioxidavtryck som finns i elnätet i realtid, vilket kopplas till ABB:s molnplattform ABB Ability™ Energy och Asset Manager som visar energikonsumtionen i Holtabs anläggning.

- Detta medför att vi kan arbeta datadrivet med att implementera förbättringar som är välriktade. Då får vi möjlighet att sätta in automationslösningar och optimeringsfunktioner som verkligen gör nytta för klimatet, säger Mikael Miglis.

"ABB är en oerhört kompetent leverantör som ligger i teknikens framkant när det gäller system och produkter inom digitalisering och automation. Vårt samarbete i projektet leder förhoppningsvis fram till nya insikter om hur vi kan förbättra vår egen anläggning men framför allt att vi kan möjliggöra för våra kunder att utvecklas på ett mer hållbart sätt", säger Peter Ackebjer, Head of Strategy & Business Development, Holtab AB.

 

bild
Foto: ABB

 

Energilager för bättre matchning

En annan trend som nu börjar ta fart på allvar är så kallad energisymbios för hållbar utveckling, där man bättre matchar tillgång och efterfrågan på el. Byggnader blir i en energisymbios en aktiv tillgång till stadens energisystem där man kan förse en viss grannbyggnad med överskottsenergi, anpassa förbrukningen med hänsyn till andra byggnader och funktioner i staden eller förse stadens elnät med energitjänster.

Genom att digitalisera energisystemen kan man arbeta datadrivet för att nå miljömål. Det blir exempelvis lättare att motivera investeringar i förnybar energi eller energilager om man redan på förhand kan se nyttan av dem.

- Det viktigaste är att digitalisera sitt energisystem för att kunna arbeta datadrivet med förbättringsåtgärder. Med ABB:s plattform Energy and Asset Manager kan vi redogöra för nuläget, identifiera förbättringsförslag och följa utvecklingen för de förändringar som görs och därmed bli energismartare, säger Mikael Miglis.

Visste du att...

ABB har en helt koldioxidneutral och soldriven produktionsanläggning i tyska Lüdenscheid. Fabriken kan generera runt 14 procent mer energi än den faktiskt behöver och överskottet matas ut i det allmänna nätet. För att täcka energitoppar används garanterat grön kompletteringsenergi. Smarta digitala system ur energistyrningspaket ABB Ability™ ser till att energiflödet är optimalt. Fabriken tillverkar smarta produkter för hem och byggnader.

 

bild
Solceller över parkeringen på ABB:s fabrik i tyska Lüdenscheid. Foto: ABB

 

Kontaktuppgifter till Mikael Miglis 
mikael.miglis@se.abb.com
+46 8 658 80 67
+46 730 49 63 55

bild
Mikael Miglis, Digital lead på ABB Electrification. Foto: ABB