Naturskyddsförening vill stoppa Hofors solfångare på dansk industrimark

Solkraften expanderar i Danmark. Foto: Ramboll

Företaget Hofor kommer att installera solceller på ett gammalt, förorenat industriområde i Danmark, men landets Naturskyddsförening är emot det.

Hofor har stött på ett hinder i planerna att installera solceller på en gammal förorenad industrianläggning nära Valbyparken i Köpenhamn. Det danska samhället för naturskydd anser att detta är ett område som representerar unik natur, skriver tidningen Berlingske.

- Vi tycker att solceller är bra, men när vi har ett område som gränsar till några stora, vackra områden kommer det att vara fantastiskt att fylla den med vild natur till förmån för allmänheten. Det är ett riktigt bra komplement till Valbyparken att möta ett område där saker kan tillåtas växa och växa, säger Knud Erik Hansen, ordförande för Danmarks Naturskyddsförening i Köpenhamn, till Berlingske.

Hofor äger området som inte har använts och som har vuxit till under de senaste 30 åren, där solcellerna kommer att ställas upp.

Den nuvarande lokalplanen tillåter dock inte anläggningen. Därför har företaget ansökt hos kommunen om ett komplement till den lokala planen som ger tillstånd.