Soltech Group tecknar order i Kina på cirka 44 M SEK

​​​​​​​Soltech är en helhetsleverantör som både utvecklar, säljer, installerar och optimerar solenergilösningar för våra kunders behov. I koncernen ingår dotterbolagen Advanced Soltech Sweden AB (publ) där den kinesiska satsningen bedrivs. Foto: Soltech

 

 

 

 

Advanced Soltechs dotterbolag i Kina har tecknat en order med det japanska bolaget Nachi (JiangSu) Industrial Co, i SuZhou i JiangSu provinsen.

Ordern gäller installation av en solenergianläggning på 2,5 megawatt (MW) som beräknas ge årliga intäkter på cirka 2,2 M SEK, eller cirka 44 M SEK under avtalets 20-åriga löptid.

Investeringen i anläggningen, som kommer att ägas av vårt kinesiska dotterbolag, uppgår till cirka 15,2 M SEK och byggstart planeras till andra kvartalet 2021.

 - Kunden är ett japanskt bolag med tillverkning i Kina och solanläggningen kommer att installeras på taket till en fabriksbyggnad och även på en stor carport. Projektet har god lönsamhet utan några bidrag och passar mycket bra i vår projektportfölj, säger Advanced Soltechs VD Max Metelius i ett pressmeddelande.