Shell tecknar avtal om 300 megawatt solenergi

Solaria har tecknat ett långsiktigt kraftköpsavtal (PPA), i dess ekonomiska form, med Shell Energy Europe B.V., för 10 år och en kontrakterad effekt på 300 megawatt. Foto: Solaria Energia

Shell Energy Europe kommer att köpa energi från Solarias solcellanläggning i Spanien för totalt 300 megawatt enligt ett långsiktigt köp av el.

Shell har ingått i ett 10-årigt PPA-avtal med den spanska utvecklaren Solaria Energia för inköp av el producerad i Solarias solcellssystem.

Energin tillförs från sex solprojekt som producerar cirka 570 gigawatt el per år. De sex projekten kommer gradvis att anslutas till nätet fram till 2021. Elleveranserna startar när anläggningarna tas i drift.

- Detta avtal om att köpa solenergi kommer att göra det möjligt för oss att leverera mer ren energi till våra kunder, samtidigt som det hjälper till att stödja den fortsatta tillväxten av förnybar energi i Spanien, säger Rupen Tanna, generaldirektör för Shell Energy Europe.

Solaria Energia planerar att etablera en 3,3 gigawatt stark anläggning på den blomstrande spanska solcellsmarknaden i slutet av 2023. Projekten kommer att genomföras utan offentligt stöd och de kan konkurrera med andra tekniker på marknaden.

- Det är en ära att börja arbeta med Shell, ett av Europas ledande energiföretag, och vi välkomnar det förtroende de har visat gentemot Solaria, säger Solarias VD Dario Lopez.

- Detta är ytterligare ett steg i riktning mot vårt mål, när det gäller att utvecklas till ett riktmärke inom solkraftsektorn i Europa.