Danska solutvecklaren Better Energy får ett miljonlån från en statlig lånefond

Antalet solparker ökar i Danmark.Foto: Better Energy

Lån från danska gröna investeringsfonden kommer att samfinansiera den första solparken i Danmark utan statligt stöd och Better Energys växande portfölj av egna solparker.

Solutvecklaren Better Energy är det första företaget som får ett lån i form av "ett betydande" tresiffrigt miljonerbelopp från den danska gröna investeringsfonden, som tillsammans med landets tillväxtfond har förstärkts med 10 miljarder danska kronor i år.

Lånet från investeringsfonden är en del av finansieringen av Danmarks första solcellspark utan statligt stöd för elpriset i staden Næstved. Dessutom finansieras Better Energys växande portfölj av egna solcellsparker, meddelar fonden. 

Syftet är att föra in finansieringen där den har störst effekt, nämligen där Better Energys arbete bidrar till att utöka mängden av ny solcellskapacitet.