Danska beslutsfattare vill ha gemensamma regler för placering av solceller

- Det finns stort behov av mer regeringsstyrning i form av tydliga nationella riktlinjer när det gäller placering av solceller, säger Søren Egge Rasmussen, enhetslistans energitalesman.

Tre danska partier efterlyser bättre planer för var solceller kan placeras på dansk mark.

Solparkerna på dansk mark är nu så stora att det enligt flera parter behövs nationella riktlinjer för var de ska placeras. Det skriver Jyllands Posten .

Som reglerna är idag måste en solcellsinvesterare ha grönt ljus från kommunen för att inrätta en solcellspark, medan företaget Energinet är skyldigt att ansluta solcellerna till elnätet och om det inte finns någon ledig kapacitet är Energinet skyldig att utöka elnätet på elkonsumenternas bekostnad .

Partierna Enhedsliten,Venstre och Dansk Folkeparti, efterlyser en bättre gemensam lösning.

- Men nu har vi kommit till den punkt där solcellsprojekten har tagit ett stort språng när det gäller areal, så vi kan komma att få för mycket solcellsproduktion i Västjylland, medan ökningen av elförbrukningen sker i Östjylland och i Köpenhamn. Därför kan jag se att det finns behov av mer regeringsstyrning i form av tydliga nationella riktlinjer för placering av solfångare, säger Søren Egge Rasmussen, energitalsman för enhetslistan, till Jyllands-Posten.