Raseborgs Energi bygger solpark i södra Finland

Stora delar av sydfinländska regionen Nyland lämpar sig mycket väl till produktionen av solenergi. Strålningsmängden är densamma som i norra Tyskland, med strålning över 1000 kWh/m2/a. Foto: Ekenäs Energy

Finländska energibolaget Raseborgs Energi investerar i ett solkraftverk i Ekenäs. Bolaget har nu avverkat ett skogsområde på två hektar för att ge plats åt deras solpark.

Nu väntar det kala området på att solpanelerna ska radas upp där. Solpanelerna kommer att stå för omkring tio procent av Ekenäs elförbrukning redan nästa sommar.

Raseborgs Energi har före det här projektet levererat solpaneler för privat bruk till människors tak, men den ökade efterfrågan kräver större insatser.

- Vi bygger hela tiden på tak och det ska vi såklart fortsätta med. Men fast vi skulle bygga på alla tak som går att bygga på behöver vi ändå en liknande markinstallerad anläggning, säger Frank Hoverfelt som är verkställande direktör för Raseborgs Energi.

Raseborgs Energi vill investera i klimatvänliga åtgärder. Företaget har gjort utredningar på området och anser att det är rätt beslut att avverka skogen.

Solenergin som produceras på anläggningen kommer att ersätta fossil elproduktion på andra håll i Finland. Bolaget hoppas att bygget ska stå klart redan i år så att panelerna kan börja producera el redan nästa vår.