Repsol investerar 180 miljoner euro i vätgas och solkraft

- Spanien måste basera sin kolfasningsstrategi på landets egen tekniska och industriella kapacitet. I och med detta projekt positionerar den spanska industrin för att bli en ledande europeisk aktör inom utsläppsminskning, säger Josu Jon Imaz, VD för Repsol, i ett pressmeddelande. Foto: Repsol

Oljebolaget kommer bland annat att bygga en ny anläggning i Spanien där syntetiskt bränsle kommer att produceras.

Det spanska oljebolaget Repsol tillkännagav i december 2019 sina planer på att ha en klimatneutral produktion 2050, och nu kan företaget säga att det kommer att investera 80 miljoner Euro i två nya projekt som syftar till att sänka koldioxidutsläppen.

I det första projektet kommer Repsol att bygga en anläggning som producerar syntetiskt bränsle från grönt vätgas med hjälp av förnybar energi och CO2. I detta projekt kommer Repsol att investera 80 miljoner euro.

I det andra projektet kommer en anläggning att byggas där gas tillverkas av avfall.

I april lanserade Repsol byggandet av företagets första solpark, Kappa, med en kapacitet på 126 megawatt. Här har cirka 100 miljoner euro investerats. Parken förväntas vara klar år 2021. I december 2019 påbörjade Repsol också byggandet av Delta Wind Farm, som har en kapacitet på 335 megawatt. Parken förväntas vara i drift i slutet av 2020.