Nordens största solpark tar form i Danmark

Solparken i Vandel, som byggdes på platsen för ett tidigare militärt flygfält, förser idag cirka 32 250 hushåll med elektricitet. Solparken kommer dock att utvidgas ytterligare. Foto: Be Green

Snart startar byggandet av det som blir Nordens största solcellspark. Projektet kommer att vara stödfritt och parken kommer att placeras på ett nedlagt flygfält i södra Jylland.

Detta tidigare flygfält är som designat för solceller. 2015 och 2016 byggdes där de första två stora anläggningarna, som producerar 110 000 megawattimmar årligen.

Den nya centrala utvidgade centrala solanläggningen, som kommer att byggas under åren 2020-2021, kommer att bli den största solparken i Norden med en förväntad årsproduktion på 152 000 megawattimmar.