Salutorget i Åbo värms upp med solenergi som lagras i lera  

En illustration av Åbos Salutorg med anledning av en stadsplanemässig omgestaltning av torget. Bild: Åbo Stad

Beslutsfattarna i finländska staden Åbo avslutade nyligen en lång politisk tvist gällande uppvärmningen av Salutorget. Fullmäktige godkände med knapp majoritet en lösning där solvärme lagras i leran under torget, skriver Svenska Yle.

Det krävdes tre omröstningar innan stadsstyrelsens ursprungliga förslag till ett avtal med bolaget Tori Energia godkändes. Staden investerar 4,13 miljoner euro i projektet.

Staden förbinder sig att köpa uppvärmningsenergin till ett pris som motsvarar 95 procent av priset på returvärme från fjärrvärme. Avtalet gäller i 25 år efter att värmesystemet tagits i bruk i samband med att Salutorgets renovering är slutförd i slutet av 2021.

Uppvärmningen av Salutorgets yta har stötts och blötts först i flera omgångar i stadsstyrelsen innan frågan bollades vidare till fullmäktige.

De gröna ansåg att investeringskostnaderna och priset på uppvärmningsenergin kunde ha förhandlats till ett ännu förmånligare pris för staden och ville remittera förslaget.

De gröna förlorade omröstningen med knapp marginal. Rösterna föll 34 mot 31 (två ledamöter röstade blankt). Samlingspartiet, SDP och SFP, som ställt sig bakom det ursprungliga avtalsförslaget redan tidigare, fick med sig enpersonsgrupperingarna Kristdemokraterna och Blå framtid.

Behandlingen av ärendet fortsatte sedan och många ledamöter ville framföra sin åsikt i frågan. Motståndarna till avtalsförslaget lyfte bland annat fram riskerna med att ta i bruk en lösning som inte tidigare testats i lika stor skala.

De som försvarade avtalet med Tori Energia hävdade å sin sida att tidtabellen för att öppna det nyrenoverade torget skulle skjutas långt fram i tiden ifall politikerna skulle backa på slutrakan.