Solnet bygger Österbottens största solkraftverk

Ett av Solnets tidigare projekt i Finland. Butikernas tak har ofta gott om utrymme för byggandet av stora solkraftverk. Bilden visar K-Citymarket i Kupittaa, som vid slutförandet var Finlands största solkraftverk. Foto: Solnet

Över 2 200 solpaneler kommer inom kort att monteras på taket till tryckeriet UPC Print och den intilliggande kontorsbyggnaden Wasa Innovation Center. Med den här investeringen på ungefär en halv miljon euro vill ägaren och entreprenören Sture Udd gå i bräschen för förnyelsebar energi i Vasa.

- Solkraftverket levereras av företaget Solnet och det blir det största i Österbotten - och bland de tio största i hela landet, berättar Udd till nyhetssajten Svenska Yle.

Solkraftverket väntas alstra 630 megawattimmar per år, vilket motsvarar ungefär 20 procent av årsförbrukningen av el vid tryckeriet, kontorsbyggnaden och bryggerirestaurangen.

När det gäller tryckeriet är tanken att den rena energin ska vara ett viktigt säljargument som ska ge en konkurrensfördel jämfört med konkurrenterna i framför allt Baltikum och Polen.

För kontorsbyggnaden Wasa Innovation Center innebär solkraften enligt Udd att byggnaden blir i princip koldioxidneutral. Huset är byggt helt i trä, det värms och kyls med bergvärme och elen kommer alltså snart att vara egenproducerad med solkraft.

Solkraftverket som omfattar 2240 paneler om två kvadratmeter vardera ska monteras under vårvintern och tanken är att det ska vara i bruk i april.