Investeringarna i solenergi steg till 161 mdr dollar 2017

Uppgång av investeringar i solkraft och solnedgång i kalifornien. Foto: Wikipedia, kredit: Jessie Eastland

Solenergin bidrog under 2017 till mer investeringar än någon annan teknik, med nästan 161 miljarder dollar, vilket var en ökning med 18 procent jämfört med 2016, visar en ny studie som gjordes i uppdrag av FN.

Enligt rapporten, som offentliggjordes nyligen av FN: s avdelning för miljöekonomi, samarbetscentret för Frankfurt School-UNEP och Bloomberg New Energy Finance, utgjorde solenergin 57 procent av förra årets totala satsning på alla förnybara energikällor på 279,8 miljarder dollar. Summan översteg också nya investeringar i kol- och gasproduktionskapacitet, som uppskattades till 103 miljarder dollar.

En drivkraft bakom solenergins framgång var Kina, där en oförutsedd boom bidrog till att 53 gigawatt kraft tillfördes, mer än hälften av den globala mängden och 86,5 miljarder dollar investerades under året, en ökning på 58 procent, visar rapporterna Global Trends in Renewable Energy Investment 2018.

Andelen global el som har genererats av vind, sol, biomassa och avfall till energi, geotermisk, marina och vattenkraft i 2017 var 12,1 procent, en ökning från 5,2 procent sedan 2007.

Fallande kostnader för solenergi, och i viss utsträckning även uppbyggnaden av vindkraften, fortsätter att generera mängden av solkraft, hävdar studien.  Globala investeringar i förnybara energikällor översteg för första gången 200 miljarder dollar under 2017 och sedan 2004 har världen investerat 2,9 biljoner dollar i dessa gröna energikällor.

Källa: Bloomberg