Ny teknik fördelar solel i fastigheter och ger billigare elräkningar.

Mahmoud Dhimish, som har jordansk-rysk bakgrund, tilldelades nyligen Huddersfieldsuniversitetets utmärkelse i elektronik och kommunikationsteknik och därefter fick han ett stipendium för forskning av förnyelsebara energisystem. Foto: Huddersfield University

Cirka 1,5 miljoner brittiska hem är utrustade med solpaneler och enligt färska beräkningar kan siffran stiga till 10 miljoner fram till 2020 med lägre elräkningar och minskade koldioxidutsläpp som följd.

Forskare vid Huddersfield University utvecklar nya tekniker och metoder som gör det möjligt för ett hus eller större fastighet att dela eller distribuera solenergi i stället för att bara exportera överskottsel till det nationella nätet.

Dessutom kommer nya effektiva system för feldetektering, att göra det möjligt för konsumenterna att övervaka och bevara solpanelernas prestanda.

Prisvinnande doktoranden och projektchefen Mahmoud Dhimish har i sin forskning hjälp av lärare och en expertgrupp med tillgång till högpresterande datorer, teknik och elförsörjning. Forskningen byggs på ett solpanel- och fotovoltaiskt (PV)- system, som har installerats vid universitetet vid dess Institution för datavetenskap och teknik.

- För närvarande producerar enskilda konsumenter el från sina PV-installationer och om de inte kan använda den, matas elen i det offentliga nätet. PV- flödena varierar ofta och de är därmed oförutsägbara, vilket innebär att det blir svårt att bestämma användarens verkliga elbehov, speciellt när det gäller utbud och efterfrågan, förklarar Mahmoud Dhimish.

Forskarna har nu upptäckt möjligheten att minska behovet av att exportera outnyttjad energi till nätet genom att använda "efterfrågans mångfald" hos angränsande bostäder.

En viktig del av lösningen består av en form av energilagring, som de anslutna husen och konsumenterna deltar i och som de övervakar, analyserar och hanterar med hjälp av den egna datorn.

En ytterligare viktig dimension av Mahmouds arbete är utvecklingen av en ny algoritm som möjliggör snabb upptäckt av fel i PV-installationer. Han har utfört ett banbrytande arbete om mikro- brott (micro-cracks) och deras inverkan vid tillverkning av solpaneler.

Forskningen kan leda till utveckling av övervakningsenheter som drivs direkt av hushåll eller via fjärrkontrollerat ”data-moln.”

Källa: Material som tillhandahölls av University of Huddersfield.