Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, feb, 22 2019
Latest News

Toppnyheter

Foto: University of Huddersfield
Foto: University of Huddersfield

Brittisk solenergistudie upptäcker strömförluster på 25 procent

Mahmoud Dhimish vid University of Huddersfield har i en ny studie analyserat 2 580 polykristallina kiselsolpaneler i hela Storbritannien. Han upptäckte då att solpaneler med så kallade hotspots, som är områden i panelerna med förhöjd temperatur som orsakas av en lokal minskning av verkningsgraden och förkortar panelens livslängd, genererade betydligt mindre ström än paneler utan hotspots. Han upptäckte också att hotspots är mycket vanligare i landets norra delar än i söder.

Bild: Karlstads Universitet.
Bild: Karlstads Universitet.

Solcellsforskning i viktlöst tillstånd

Polymera solceller

Under den senaste veckan har Solcellsforskare inom kemi och fysik vid Karlstads universitet utfört sitt arbete i tyngdlöshet i ett flygplan. Vid Novespace anläggning i franska Bordeaux genomfördes under tre dagar forskningen i denna unika miljö. Syftet är att bättre förstå hur strukturen av det aktiva lagret på solcellen bildas.