Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, dec, 12 2018
Latest News

Toppnyheter

Bild: Atum Energi.
Bild: Atum Energi.

Helsingborgsföretag gör framsteg i solcellsbranschen

Atum energi har på kort tid installerat ett stort antal solcellspaneler på tak runtom i nordvästra Skåne. Och fler godkända projekt är redo att komma igång. Sedan starten har solcellspanelerna noggrant utvärderats och man kan konstatera att panelerna levererar energi över förväntan.

Bild: SolTech Energy.
Bild: SolTech Energy.

ASRE får ny order i Kina

solenergianläggning om 3,5 MW

ASRE har tecknat en order med SuZhou LongJie Special Fiber Co Ltd i Kina. Ordern gäller installation av en solenergianläggning på 3,5 megawatt (MW) som beräknas ge årliga intäkter på cirka 4,15 miljoner kronor. Under avtalets 20-åriga löptid beräknas de ackumulerade intäkterna uppgå till cirka 83 miljoner kronor.

Anläggningen kommer täcka en takyta på cirka 35 000 kvm (motsvarande ca fem fotbollsplaner) och årligen producera cirka 3 675 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar under 20 år.