Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, jul, 16 2019
Latest News

Öresundskraft: Små höjningar och långt åtagande i fjärrvärmepriset

Bild: Öresundskraft.
Bild: Öresundskraft.
Published by
Sanna Kesselfors - 24 jun 2019

För åttonde året i rad har Öresundskraft fört en dialog om fjärrvärmepriset med sina företags- och privatkunder. Endast en procents förändring under 2020 och ett femårigt prisåtagande för både privat- och företagskunder. Det är resultatet av prisdialogen om 2020 års fjärrvärmepris.

Under våren har möten hållits med kunder i både Helsingborg och Ängelholm, allt i syfte att få ett rimligt och förutsägbart pris på fjärrvärmen.

Två nyheter kan skönjas efter årets prisdialog. Dels får privatkunder och företagskunder samma förändring, en procents höjning under 2020, dels förlänger Öresundskraft sitt prisåtagande från tre till fem år. Prisändringen för 2021 är 1,5 procent och max två procent för 2022 – 2024. Överenskommelsen omfattar såväl Helsingborg som Ängelholm.

Prisdialogen härstammar från det samarbete som Riksbyggen, SABO och Svensk fjärrvärme inledde 2011. Dialogen omfattar i år 75 procent av de totala fjärrvärme-leveranserna i Sverige.

Ett tillägg till Prisdialogen är Klimatdialogen, ett forum för arbetet med lokala klimat- och miljöfrågor. Lokalt har därför en samverkansgrupp bildats för att öka kunskapen om solel och där Öresundskraft ska ta fram erbjudanden för att underlätta för kunderna att nå ambitionen om tio procent solel 2035.