Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, jul, 16 2019
Latest News

Japanska forskare blåser nytt liv i tredje generationens solceller

Forskare vid Kyoto University i Japan har ökat verkningsgraden för en populär typ av den tredje generationens så kallade färgämnessensiterade solceller, som härmar fotosyntesen i gröna växter, genom att justera och uppdatera deras struktur.

Ett nytt molekylärt färgämne förbättrar verkningsgraden hos färgämnessensiterade solceller. Illustration: Izumi Mindy Takamiya/Kyoto University
Ett nytt molekylärt färgämne förbättrar verkningsgraden hos färgämnessensiterade solceller. Illustration: Izumi Mindy Takamiya/Kyoto University
Published by
Alarik Haglund - 14 jun 2019

Nuvarande färgämnessensiterade solceller består av ett poröst lager av halvledaren titandioxid täckt av ett molekylärt färgämne, som fångar in solljuset och omvandlar det till elektricitet. Eftersom de har låg densitet och inte väger så mycket är de mycket attraktiva som ersättare till solcellerna i dagens takmonterade solpaneler.

Det finns olika sätt att strukturera solceller av det här slaget, men även den mest attraktiva metoden har sina nackdelar.

För att övervinna nackdelarna med metoden provade Hiroshi Imahori, Tomohiro Higashino och deras kollegor vid Kyoto University att smälta samman ett material med metylenbryggor med en kärna av porfyrin. Med hjälp av det nya molekylära färgämnet, med formeln DfZnP-iPr, uppnådde forskarna en verkningsgrad på 10,7 procent, vilket är den högsta verkningsgrad som hittills rapporterats för en färgämnessensiterad solcell av den här typen.

- Växande oro över användningen av fossila bränslen och miljöfrågor innebär att vi måste arbeta hårt för att förbättra hållbara energisystem. Vårt arbete förbättrar verkningsgraden hos en lätt och attraktiv solcellsteknik, säger Hiroshi Imahori och tillägger att de hoppas att deras forskning kommer att vitalisera utforskningen av denna metod för att strukturera högpresterande färgämnessensiterade solceller.