Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, jun, 19 2019
Latest News

Sparbanken Skåne satsar på närproducerad el

Fotograf: Svea Solar.
Fotograf: Svea Solar.
Published by
Sanna Kesselfors - 21 maj 2019

Som första kund ingår banken ett tioårsavtal för att köpa sin förbrukning av el från solcellsparken som byggs utanför Sjöbo, som dessutom får Sparbanken Skånes namn.

Ett långsiktigt och hållbart förhållningsätt till omvärlden är grundläggande i Sparbanken Skåne. Detta innebär bland annat att använda jordens resurser på ett ansvarsfullt sätt. Banken har nu beslutat att gå över till ursprungsgaranterad el från Skånes nya solcellspark utanför Sjöbo, som när den står klar i juni 2019 blir den största i sitt slag i landet.

– El som produceras på rätt sätt är ett av de mest hållbara energislagen. Just solceller är väldigt effektivt för att ta tillvara förnyelsebar energi och själva anläggningarna är också skonsamma för miljön. Därför satsar vi på närproducerad el för hela vår verksamhet, säger bankchef Johan Fjelkner.

Sparbanken Skånes Solcellspark utanför Sjöbo kommer att kunna producera drygt 6 GWh per år. Banken har förbundit sig att kunna köpa 2 GWh/år under en tioårsperiod, vilket täcker alla kontor och övriga delar av verksamheten.

– När Sparbanken Skånes Solcellspark invigs i sommar kommer den att vara störst i Sverige. Intresset för el med ursprungsgaranti ökar, och det är positivt att aktörer som Sparbanken Skåne visar vägen med tydliga och långsiktiga satsningar, säger Erik Martinsson, VD på Svea Solar som är bolaget som konstruerar anläggningen. 

Under våren 2019 har Sparbanken Skåne även köpt in sex elbilar.