Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, jul, 16 2019
Latest News

Västbergas soltäthet ökar stadigt

Bild: Castellum.
Bild: Castellum.
Published by
Sanna Kesselfors - 13 maj 2019

Katarina Luhr, Klimat- och miljöborgarråd (MP) Stockholm stad har invigt en solcellsanläggning i Solelstaden Västberga.

Solelstaden Västberga startade för två år sedan och har som ambition är att göra Västberga till den soleltätaste stadsdelen i Stockholm år 2020. När initiativet drogs igång i slutet av 2017 fanns det 100 kilowatt solel i Västberga. Med installationen på Castellums fastighet är siffran för stadsdelen nu 578 kilowatt.

- Stockholms stad har själva en målsättning om att gå från totalt 3 megawatt solel till 700 megawatt. Solelstaden Västberga är ett utmärkt initiativ som driver på den utvecklingen, säger Katarina Luhr, som invigde solcellsanläggningen.

Genom att träffas och lära av varandra sporrar deltagarna både sig själva och andra till att använda sina outnyttjade tak för att producera egen el.

- ”Det här är vår första anläggning i Stockholm och vi kommer att fortsätta att investera i solel. Våra beräkningar visar att anläggningen på Västbergavägen kommer producera solel motsvarande 25 procent av fastighetens elförbrukning, en konkret insats för miljön” säger Robert Carlsson, Hållbarhetsansvarig på Castellum.

Solcellsanläggningen som installerats på Västbervägen 25 har en installerad effekt om 127 kilowatt och består av 462 solcellsmoduler. Anläggningen kommer att producera solel motsvararande 25 procent av fastighetens elförbrukning.