Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, jun, 19 2019
Latest News

Byggstart - 132 studentbostäder i Uppsala

Bild: LINK arkitekter.
Bild: LINK arkitekter.
Published by
Sanna Kesselfors - 25 mar 2019

 Akademiska Hus inleder nu bygget av 108 nya lägenheter på Ultuna som ska ge 132 studenter och forskare ett campusnära boende. Projektet är bolagets första där studentbostäder ska utrustas med en gemensam husdjursdusch i bottenvåningen och där solceller planeras på taket som ska täcka en stor del av husets energibehov. Inflyttning är beräknad till våren 2020.

Akademiska Hus investerar cirka 193 miljoner kronor i lägenheterna, som bolaget bygger i egen regi. Satsningen ska stärka Uppsalas attraktivitet som studentstad och bidra till SLU:s arbete med att nå sitt uppskattade studentbostadsbehov i Ultuna för de kommande åren - att fördubbla antalet studenter till cirka 10 000 inom en tioårsperiod. För att kunna förverkliga det bedömer lärosätet att man behöver cirka 250-300 nya student- och forskarbostäder på Campus Ultuna. 

– Lätt tillgängliga och bra bostäder för studenter och gästforskare är en viktig konkurrensfaktor, både när vi ska locka till oss de allra bästa studenterna och de allra bästa gästforskarna. Att bostäderna ligger i vårt trivsamma och natursköna campusområde med närhet till arbetsplatsen innebär också att de som bor där slipper miljöpåverkande långa resor, säger Erik Fahlbeck, prorektor vid SLU.

På plats vid dagens startskott fanns representanter från såväl Akademiska Hus och SLU som Uppsala kommun och SLU:s samlade studentkår. Bostäderna byggs i en befintlig byggnad vid Ultuna hamn nära natursköna Arrheniusplan, som får namnet Hydra och som tidigare har använts som institutionsbyggnad. Här skapas varierande boendeformer - från kollektivboende till mindre lägenheter. Med bostäder i den här delen av campus knyts Campus Ultuna ihop mellan de centrala delarna av Ultuna och Fyrisån. För att särskilt skräddarsy lägenheterna till studenter och forskare vid SLU kommer husdjur att vara välkomna. Akademiska Hus bygger dessutom en husdjursdusch på nedre plan där de boende kan tvätta sina husdjur efter att ha varit ute i naturen.