Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, jun, 19 2019
Latest News

Kläder med självdrivna och tvättbara skärmar

När vi tänker på kläder är de ofta gjorda av textil och går att både ha på sig och tvätta, men smarta kläder har haft problem med sin strömkälla och med fuktkänslighet. Dessa problem har nu lösts av en grupp forskare som utvecklat en textilbaserad skärmteknik som är tvättbar och som inte behöver en extern strömkälla.

Tvättbar skärmteknik för kläder med polymersolceller. Foto och illustration: KAIST
Tvättbar skärmteknik för kläder med polymersolceller. Foto och illustration: KAIST
Published by
Alarik Haglund - 25 mar 2019

För att slippa problemet med externa strömkällor och göra skärmar för kläder mer praktiskt genomförbara har forskare vid KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology) i Sydkorea tillverkat skärmar på textil med polymersolceller och organiska lysdioder.

Polymersolceller kan förse en skärm med stabil strömtillförsel utan en extern strömkälla medan organiska lysdioder kan drivas med en effekt på några få milliwatt, men problemet har varit att de båda är mycket känsliga för fukt och syre. Under normala omständigheter kan en konventionell inkapslingsbarriär användas, men den förlorar sin funktion i vatten. Detta begränsar kommersialiseringen av skärmar för kläder, som måste fungera även i regn och efter att ha tvättats.

Forskarna använde sig därför av en tvättbar inkapslingsbarriär som tack vare atomlagsavsättning och spinbeläggning inte förlorar sin funktion då den tvättas. Med denna inkapslingsteknik kunde forskarna visa att egenskaperna hos textilbaserade skärmar för kläder med polymersolceller och organiska lysdioder inte förändrades mycket efter 20 tvättar med ett 10 minuter långt tvättprogram.

- Jag skulle kunna säga att den här forskningen förverkligade en verkligt tvättbar elektronisk modul för kläder på så vis att den använder textil som man kan ha på sig dagligen istället för den plast som används i konventionell elektronik för kläder. Genom att spara energi med polymersolceller kan den vara självdriven, med miljövänlig solenergi, och den kan tvättas. Jag tror att den har banat väg för en skärm för kläder i sann bemärkelse, säger professor Kyung Cheol Choi från KAIST.