Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, jun, 19 2019
Latest News

Efter larmet - allt bättre solcellsinstallationer

Bild: Svensk solenergi.
Bild: Svensk solenergi.
Published by
Sanna Kesselfors - 25 mar 2019

För ett år sedan varnade Länsförsäkringar för allvarliga brister i installationer av solpaneler. Regelverken var otydliga, marknaden omogen och kunskapen hos solcellsinstallatörerna inte alltid tillräcklig. En uppföljning visar nu att mycket positivt har hänt.

– Vi upplever att kännedomen om regelverken har ökat betydligt; även på lantbrukssidan som har mer specifika krav. Det ser vi på de besiktningar vi gör runtom i landet, säger Tomas Ekman, skadespecialist på Länsförsäkringar.

Solcellsbranschen har också fått bättre stöd av uppdaterade regelverk och en ny handbok från Svensk elstandard om solel med tydligare riktlinjer och råd.

– De vanliga elföretagen på orten kan idag ofta hjälpa till med hela anläggningen och inte bara inkopplingen av växelström, något som inte var aktuellt tidigare, säger Tomas Ekman.

Samtidigt visar en ny undersökning som Länsförsäkringar låtit göra att majoriteten svenskar, 87 procent, är osäkra på hur man förebygger elbränder i en solcellsinstallation.

– Det är kanske inte så konstigt, men med en kunnig leverantör så ska du kunna känna dig trygg. Det är däremot viktigt att du kollar upp elfirman som ska installera din solcellsanläggning ordentligt, säger Tomas Ekman.

Det som oftast orsakar elfel och brand är glappkontakter och felaktigheter på likströmsledningarna mellan solpanelerna och växelriktaren som gör om likspänning till växelspänning.

– Bristfälligt gjorda eldragningar genom taket kan dessutom orsaka vattenläckage och i förlängningen vattenskador, säger Tomas Ekman.

– Hösten 2019 startar en ny utbildning för montageledare för solel, så det görs mycket bra nu för att möta behovet av säkra och fackmässiga installationer, säger Tomas Ekman.