Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, jun, 19 2019
Latest News

Bygger hållbara studentbostäder i Flogsta

Bild: Vattenfall.
Bild: Vattenfall.
Published by
Sanna Kesselfors - 25 mar 2019

Vattenfall InHouse och Heimstaden, kommer med start i vår, att starta ett projekt för att ge studentbostäderna ett hållbarhetslyft. Studenter i Flogsta, utanför Uppsala, ska få möjlighet att leva och bo hållbart redan vid sitt första egna boende. Bland annat genom att installera solceller på tak och fasader.

Flogsta har i många år huserat många av de studenter som kommer till Uppsala från olika delar av landet men även från andra länder. Nu ska Heimstaden, ett av Skandinaviens största privata fastighetsbolag, ge området ett hållbarhetslyft med hjälp av InHouse från Vattenfall.

– Dagens unga är klimatmedvetna och att våra klimatsmarta energilösningar kommer att vara en viktig del i deras liv känns jättekul. Det är ett viktigt steg för att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation, säger David Ringmar, Sverigechef på Vattenfall InHouse.

Uppsala kommun har höga klimatmål och Vattenfall har tillsammans med staden åtagit sig att halvera utsläppen av koldioxid fram till 2020 och bli helt koldioxidneutrala till 2030. Heimstaden, som är en stor aktör i regionen, har tydliga mål om att bidra till minskade utsläpp genom energieffektivisering och hållbara lösningar i sina fastigheter.

”Solstaden Flogsta – en hållbar energilösning för ett hållbart studentboende” är Heimstadens största solcellsprojekt med en totalyta om cirka 1 900 kvm. Solcellerna kommer att installeras på tio av de tolv hustak som Heimstaden har i området samt på tre av fasaderna vilket kommer att ge ungefär 240 000 kWh förnybar el per år. Det motsvarar 5-10 procent av den totala elanvändningen i området som består av cirka 2 000 lägenheter.

Inom ramen för Solstaden Flogsta finns det även planer på att möta behovet från olika eldrivna fordon och ha på plats fler hållbara lösningar.