Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, jun, 19 2019
Latest News

ASRE tecknar ytterligare solorder i Kina 

Foto: SolTech Energy.
Foto: SolTech Energy.
Published by
Sanna Kesselfors - 18 mar 2019

 SolTech Energys samägda bolag i Kina, ASRE, har tecknat en order med ShangYu JinYing Copper Co Ltd. Ordern gäller installation av en solenergianläggning på sammanlagt 1,7 megawatt (MW) och beräknas ge årliga intäkter på 1,53 miljoner kronor. Under avtalens 20-åriga löptid beräknas de ackumulerade intäkterna uppgå till 30,6 miljoner kronor.

Anläggningen kommer årligen producera cirka 1 700 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar under 20 år. ASRE erhåller under samma period bidrag från kinesiska myndigheter för varje kilowattimme (kWh) som levereras till kund. Investeringen i anläggningen, som fortsatt kommer att ägas av ASRE, uppgår till ca 10,3 miljoner och byggstart planeras till kvartal 2, 2019.