Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, jun, 19 2019
Latest News

Ny handbok om solceller från SEK

Foto: SEK
Foto: SEK
Published by
Peter Höök - 01 feb 2019

Den nya solcellshandboken från SEK Svensk Elstandard ger råd och anvisningar för en säker och tillförlitlig installation. Den innehåller fakta om dimensionering och komponentval och om installation, inkoppling och drifttagning.

I ett enkelt och överskådligt format ger handboken vederhäftig information som bygger på elinstallationsreglerna, på europeiska standarder och på praktiska erfarenheter. Handboken vänder sig i första hand till projektörer, installatörer och besiktningsförrättare.