Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, maj, 25 2019
Latest News

Allt fler aktörer vill bygga solcellsparker i Sverige

Bildkälla: Svensk Solenergi
Johan Lindahl, talesperson för Svensk Solenergi
Bildkälla: Svensk Solenergi Johan Lindahl, talesperson för Svensk Solenergi
Published by
Redaktionen - 02 jan 2019

Intresset för att etablera solcellsparker ökar i Sverige. Expansionen på den svenska solcellsparkmarknaden har flera drivkrafter. En av dem är att kostnaden för att bygga en solcellspark har minskat på senare år. En annan är att det finns en utbredd nyfikenhet på tekniken, man inser att andelen solcellsparker ökar snabbt i andra länder och vill stärka den svenska kompetensen på området.  Det berättar Johan Lindahl, talesperson för branschorganisationen Svensk Solenergi.

Text: Annika Wihlborg

–Jag har från flera elbolag runt om i landet fått uppgifter att de undersöker och planerar för att bygga solcellsparker framöver, frågan är om detta kommer att ta fart det kommande året eller om det kan dröja ytterligare något år, säger Johan Lindahl.

Statistiken visar att den småskaliga solenergiproduktionen har legat på en relativt konstant nivå de senaste åren. Den faktor som främst bidrar till att solenergi växer som energislag globalt är istället att det byggs fler solcellsparker. I många länder är solenergi numera det billigaste tillgängliga energislaget. Det gäller exempelvis länder som Mexiko, Förenade Arabemiraten, Chile och Saudiarabien.

–Dessa länder har förstås betydligt fler soltimmar och starkare solljus än vi har i Sverige, men det är ändå intressant att följa hur utvecklingen på solenergimarknaden ser ut i andra delar av världen, säger Johan Lindahl.

Statligt stöd för solcellsparker kan höjas

–Just nu utreds även om skattereduktionen överskottsproduktion kan fördelas på andelsägare, vilket gör det möjligt för solcellsparker att ha exempelvis personer som bor i lägenhet och därmed saknar möjligheten att själv producera solenergi som andelsägare. Ytterligare en faktor som kan bidra till att öka antalet svenska solcellsparker framöver är de diskussioner som just nu pågår kring att eventuellt höja maxbeloppet för det statliga stöd som kan beviljas aktörer som bestämt sig för att anlägga en solcellspark, säger Johan Lindahl.

Sveriges politiska målsättning att så småningom uppnå en hundra procent förnybar energiproduktion kan också bidra till att antalet solcellsparker blir fler. I dagsläget står solenergin endast för 0,01 av den totala svenska energiproduktionen.

Annons