Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, maj, 25 2019
Latest News

ASRE får ny solenergiorder i Kina

Foto: Soltech Energy
Foto: Soltech Energy
Published by
Sanna Kesselfors - 17 dec 2018

SolTech Energys samägda bolag i Kina, ASRE, har tecknat en order med ZheJiang Meike Electric Company Ltd. Ordern gäller installation av en solenergianläggning på 1,5 megawatt (MW) och beräknas ge årliga intäkter på 1,68 MSEK. Under avtalens 20-åriga löptid beräknas de ackumulerade intäkterna uppgå till 33,6 MSEK.

Anläggningen kommer årligen producera cirka 1 500 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar under 20 år. ASRE erhåller under samma period bidrag från kinesiska myndigheter för varje kilowattimme (kWh) som levereras till kund. Investeringen i anläggningen, som fortsatt kommer att ägas av ASRE, uppgår till drygt 9 MSEK. Anläggningens planerade byggstart är kvartal 1, 2019.

– Affärerna i Kina fortsätter att komma in enligt plan. Det nyligen presenterade samarbetet med JOOL Markets syftar till att säkerställa finansieringen för att nå 2019 års försäljnings mål, så att vi kan fortsätta bygga solenergianläggningar som bidrar till ett bättre klimat i Kina, och samtidigt skapar värde för våra aktieägare, säger vd Stefan Ölander.

Annons