Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, jul, 16 2019
Latest News

Förändrade mätsystem möjliggör debitering för utlovad energimängd

Bildkälla: Högskolan i Gävle

Björn Karlsson, professor i energisystem vid Högskolan i Gävle.
Bildkälla: Högskolan i Gävle Björn Karlsson, professor i energisystem vid Högskolan i Gävle.
Published by
Redaktionen - 04 dec 2018

På årets Solelsmässa föreläsde Björn Karlsson, professor i energisystem vid Högskolan i Gävle, om att stärka köparens ställning vid köp och installation av solcellssystem. Högskolan i Gävle driver ett utvecklingsprojekt med målet att stärka köparens ställning vid köp och installation av solcellssystem. Det långsiktiga målet är att köparen skall betala för en utlovad energimängd, snarare än, som idag, för ett antal moduler.

Text: Annika Wihlborg

Under sin föreläsning på Solelsmässan kom Björn Karlsson att berätta om utvecklingsprojektet och vad som krävs för att åstadkomma ett system där köparen betalar för utlovad energimängd snarare än antalet moduler. Rubriken för hans föreläsning är ”Standardiserad simulering av utbyte, installationsprovning och inverkan av skuggning för solcellssystem.”

–Standardiserade energiberäkningar är en viktig förutsättning. De energiberäkningar eller simuleringar som installatörerna gör idag när de lämnar offerter baseras på olika simuleringsprogram och klimatfiler, vilket innebär att olika stora energiutbyten utlovas för identiska system. Det innebär att de olika anbuden är svåra att jämföra, säger Björn Karlsson.

Transparent simuleringsprogram

Högskolan i Gävle har tagit fram ett helt transparent simuleringsprogram där alla ekvationer är kända med en standard klimatfil för Mellansverige som de rekommenderar vid offertgivning.

 –Genom att använda ett sådant program och klimatfil underlättas kundens val av bästa offert. Den klimatfil vi utvecklat täcker området Göteborg-Jönlöping-Norrköping-Örebro-Västerås-Uppsala-Stockholm. Vi tror att ett begränsat antal klimatfiler behövs för att täcka hela landet, säger Björn Karlsson.

Han påpekar att priset på solcellsmoduler oftast anges i kronor per kilowatt. Modulernas effekt i kW fås från testning under standardförhållanden i den fabrik som tillverkat solcellerna. Dessa standardförhållanden anges sällan eller aldrig för ett installerat system. Det innebär att det är svårt för köparen att veta om det installerade systemet uppfyller utlovad effekt.

Det finns idag ingen standardmetod för att installationsprova solcellssystem. Installationsprovning av utlovad effekt bör bli ett villkor för utbetalning av investeringsbidrag till nya system. Vi på Högskolan i Gävle har utarbetat en enkel metod för installationsprovning som testats på ett antal installerade system. Denna metod presenterades under föreläsningen på Solelsmässan.

 

Metod för att uppskatta skuggningens inverkan

Det långsiktiga målet är att köparen skall betala för en utlovad energimängd, snarare än för ett antal moduler. Det kräver att systemets utbyte beräknas med ett simuleringsprogram. Detta kan idag göras för ett helt oskuggat system. Då är kravet att klimatfilen är representativ för orten.

–De flesta solcellssystem är mer eller mindre skuggade under delar av året. Då är det mycket svårt att göra noggranna simuleringsberäkningar av utbytet. Det gäller speciellt skuggning från andra byggnader eller byggnadsdelar. Vi på Högskolan i Gävle utvecklar just nu en metod för att uppskatta inverkan av skuggning på utbytet från solcellssystem. Det arbetet presenteras på föreläsningen, säger Björn Karlsson.