Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, jul, 16 2019
Latest News

Möt högintressanta solenergiföretag på Solelmässan

Glava Energy Center, GEC, samarbetar med aktörer inom olika områden i projekt. Här ett tältduksprojekt inom ecoINSIDE där bland andra norska startupbolaget Tarpon Solar AS medverkar. Foto: Maria Fällström, MaFalls AB.
Glava Energy Center, GEC, samarbetar med aktörer inom olika områden i projekt. Här ett tältduksprojekt inom ecoINSIDE där bland andra norska startupbolaget Tarpon Solar AS medverkar. Foto: Maria Fällström, MaFalls AB.
Svea Solars huvudägare. Från vänster: Nolan Gray (COO), Erik Martinson (CEO), Björn Lind (Styrelseordförande). Foto: Svea Solar.
Svea Solars huvudägare. Från vänster: Nolan Gray (COO), Erik Martinson (CEO), Björn Lind (Styrelseordförande). Foto: Svea Solar.
Solcellspark installerad av Svea Solar. Foto: Jim Vallén.
Solcellspark installerad av Svea Solar. Foto: Jim Vallén.
PPAM Transparium, en dubbelsidig halvtransparent multifunktionell panel installerad i Luleå. Foto: PPAM Solkraft.
PPAM Transparium, en dubbelsidig halvtransparent multifunktionell panel installerad i Luleå. Foto: PPAM Solkraft.
Solkompaniet har installerat Sveriges största solcellsanläggning på tak för Apotea.se i Morgongåva med en total kapacitet på 1.500 kW. Foto: Solkompaniet.
Solkompaniet har installerat Sveriges största solcellsanläggning på tak för Apotea.se i Morgongåva med en total kapacitet på 1.500 kW. Foto: Solkompaniet.
Derome Plusshus uanför Varberg har Västsveriges största solcellsanläggning på tak med en kapacitet på 607 kW. Installationen har gjorts av Solkompaniet. Foto: Solkompaniet.
Derome Plusshus uanför Varberg har Västsveriges största solcellsanläggning på tak med en kapacitet på 607 kW. Installationen har gjorts av Solkompaniet. Foto: Solkompaniet.
Published by
Redaktionen - 23 nov 2018

Text: Christina Linderoth-Olson

Solenergi är på stark frammarsch i Sverige och branschen omfattar många duktiga personer, bland annat forskare, tekniker och entreprenörer som är verksamma i stora och små projekt landet runt – och ibland också i internationella sammanhang.

Glava Energy Center, GEC, är ett ledande internationellt testcentrum inom solenergi där aktörer från olika områden samarbetar i projekt. Ett exempel är testbädden Soltält, där flera företag och organisationer är involverade i ett projekt med böjbara solpaneler på tältduk, bland annat MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Tanken är att tältduken ska kunna användas i flyktingläger. Projektet är en del av det gränsöverskridande Interreg-projektet ecoINSIDE.

Projektet ACES, som delfinansieras av ERA-Net Smart Energy Systems och Horizon 2020, fokuserar på kontrollerad styrning av batterilager. Inom projektet körs tester i Sverige, Norge och Tyskland. På GEC görs småskaliga tester av elbilsladdning med solel i testlabb och på Fraunhofer i Tyskland görs labbtester av batterilager på upp till 500 kWh.

GEC arbetar också med utbildning och workshops. I oktober arrangerades en workshop om säkerhetsaspekter i solenergianläggningar tillsammans med Karlstads universitet. Under dagen diskuterades vilka tekniker och metoder som finns för att säkerställa säkerheten vid en brand i en fastighet med solceller på taket. Norska och svenska Räddningstjänsten, installatörer från svenska och tyska företag, representanter från Högskolan i Dalarna samt Elsäkerhetsverket och Länsförsäkringar bytte erfarenheter under dagen.

Ferroamp har en integrerad lösning för solel med lagring och elbilsladdning där man tar ett helhetsgrepp så att systemet optimeras. Energilagret kan då göra nytta både för att spara solenergi och underlätta laddning av elbilen.
Grunden i alla Ferroamps installationer är växelriktaren EnergyHub som integrerar solelproduktion och energilagerstyrning med ett självreglerande likströmsnät. Den har en smart elmätare som mäter fastigheters elförbrukning och styr energilagret för att minska dyra effekttoppar. EnergyHub ingår som grund i alla Ferroamps installationer. Andra byggbitar kan sedan tillföras efter behov.
Företaget har fått flera utmärkelser, senast E-Prize 2018 i kategorin Förnybar energi. Priset delas ut till landets främsta energiinnovationer av Veckans Affärer och Eon för tionde året i rad. Sommaren 2018 vann Ferroamp The Smarter E-Award, som kan kallas de smarta elnätens Nobelpris, på Intersolar 2018 i München i hård konkurrens med internationella storföretag.
Ferroamp, som grundades 2010 av Björn Jernström, har kontor i Spånga nära Stockholm.

 

Svea Solar som startade 2013 är en av de snabbast växande solcellsinstallatörerna i Europa med ett säljmål på 650 miljoner kr för 2019. Just nu bygger företaget Sveriges största solcellspark på 5,5 megawatt nära Säve flygplats åt Göteborg Energi. Solcellsparken, som är nästan lika stor som 16 fotbollsplaner, ska kunna producera hushållsel åt upp till 1.100 hushåll under ett år. Den ska stå klar under 2018.
Med egenutbildad personal på 15 orter runt om i landet kan man serva till exempel stora fastighetsbolag med fastighetsbestånd över hela Sverige.
Svea Solar tar hand om hela installationsprocessen för solceller och levererar kompletta solcellspaket till alla kundgrupper. Målsättningen är att solenergi ska bli enklare och mer attraktivt att använda – och tekniken ska samtidigt inte ändra byggnadernas utseende.
Svea Solar har runt 150 anställda.

Solkompaniet har varit marknadsledare sedan starten 2010. Man erbjuder en stor bredd av tjänster inom solenergi – från samarbete i forskningsprojekt till konsultuppdrag och projektering samt installationer av solcellsanläggningar. I dagens allt mer uppdelade solelsmarknad vänder sig företaget främst till större fastighetsägare och solelsparker.

I vintras installerade Solkompaniet Sveriges största solcellsanläggning på tak för Apotea i Morgongåva och ett annat nu pågående projekt är installationen av en off grid-anläggning i Stockholms skärgård.

Ett exempel på konsultuppdrag är utredningen av förutsättningar för Göteborg Energis kommande solcellspark.

Solkompaniet driver Solelkommissionen som arbetar för bättre förutsättningar för solel tillsammans med Vasakronan, HSB, JM och Telge Energi.

Företaget, som grundades av Lars Hedström och Petter Sjöström, har kontor i Stockholm och Göteborg med totalt runt 50 anställda.

-Det pågår en solelboom i Sverige. Förra året sprängde branschen miljardgränsen. I år väntas marknaden vara värd över 2,5 miljarder kr, säger Johan Öhnell, vd på Solkompaniet.

PPAM Solkraft ägs av grundarparet Elin och Andreas Molin som båda forskar om möjligheter och prestanda hos solkraftverk. Företaget utvecklar och designar sina egna solcellspaneler utifrån forskningen. Sedan starten 2011 är PPAM det solelsföretag som installerat flest solelsanläggningar i Sverige – närmare bestämt runt 1.200.
Nyligen höll Elin och Andreas Molin föredrag om simulering av dubbelsidiga transparenta PV moduler i nordiska klimat för en internationell samling forskare och specialister på EU PVSEC 2018, en konferens och innovationsplattform för solenergispecialister i Bryssel.
PV modulen reflekterar och producerar energi från båda sidorna av solcellspanelen och beroende på hur den installeras så kan produktionen öka med 30
–50 procent.
PPAM tillverkar själva fyra olika solcellspaneler efter specifikation till solelanläggningar. PPAM Paladium med polykristallint kisel har en blå ton. PPAM Onyxium med monokristallint kisel är svart, ger högre effekt per kvadratmeter och samtidigt ett snyggt tak. PPAM Onyxium Magma 345 W har över 20 procents modulverkningsgrad, det vill säga drygt 200 watt per kvadratmeter. PPAM Transparium är en dubbelsidig halvtransparent multifunktionell panel som kan användas på bland annat carport, växthus, bullerskydd och fallskyddsräcke.
Företaget, som finns i Ljungsbro, vänder sig framför allt till villaägare, bostadsrättsföreningar och företag. Systerbolaget PPAM.se Sweden AB arbetar med internationella projekt.